Skolan i rörelse – utvecklingsunderstöd för grundskolor

Ansökningstid 2/2018

Totalt 7 miljoner euro kan sökas för grundskolor i hela landet för läsåret 2018–2019. Utvecklingsunderstöd kan sökas av kommuner och privata anordnare av utbildning för verksamhet i grundskolorna. Understöd kan beviljas både nya och tidigare inledda projekt. Ansökningarna inlämnas till regionförvaltningsverken.

Målet med programmet Skolan i rörelse är att skapa en aktiv och trivsam skoldag. Strävan är att varje elev rör på sig minst en timme per dag. Skolorna väljer själva på vilket sätt de vill genomföra sin skoldag i rörelse. Det som är viktigt är att eleverna är delaktiga, att deras inlärning främjas och att de rör på sig mer och sitter mindre.

Regionförvaltningsverket behandlar ansökningarna och fattar beslut om beviljandet av understöden. De sökande har möjlighet att få rådgivning om projektets innehåll till stöd för sin projektplanering av de regionala idrottsorganisationernas koordinatorer för ungdomsmotion http://www.sport.fi/etusivu/aluejarjestot och via programmet Skolan i rörelse http://www.liikkuvakoulu.fi/pa-svenska .

Mer information finns på undervisnings- och kulturministeriets webbplats http://minedu.fi/sv/understoden/understod/-/asset_publisher/liikkuva-koulu-ohjelman-kehittamisavustukset-peruskouluille-lukuvuodelle-2017-2018.

 

Tietoa alueelta

Understöd 2016 (pdf 21 kt)

 

Ytterligare information: överinspektör Kristian Åbacka tel. 0295 016 537


Uppdaterad

muualla verkossa