Barns och ungas delaktighet

Regionförvaltningsverket stöder kommunernas ungdomspolitiska arbete med särskild tyngdpunkt på förverkligandet av 8 § i ungdomslagen och implementeringen av lagändringen.

Regionförvaltningsverket arrangerar utbildning och rådgivning för grundande av rådgivnings- och servicenätverk för unga och nätverkens verksamhet samt i frågor gällande det ungdomspolitiska arbetet.

Regionförvaltningsverket har även hand om hörandet av unga och de görs delaktiga i frågor gällande regionalt ungdomsarbete och -politik, enligt vad lagen föreskriver.

Uppdaterad