Utvärdering av basservicen inom kommunernas idrottsväsende

Resultaten av utvärderingen sammanställs i både en regional och en riksomfattande utvärderingsrapport.
Utvärderingsobjekten inom idrottsväsendet utses i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet.

Resultaten av utvärderingen sammanställs i både en regional och en riksomfattande utvärderingsrapport.
Utvärderingsobjekten inom idrottsväsendet utses i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet.

regional information

 Ytterligare information: överinspektör Ilpo Piri tel. 0295 016 559

 


Uppdaterad