Utmärkelsetecken

Flera av förslagen på utmärkelsetecken behandlas på regionförvaltningsverket. Hit hör morsdagsmedaljer, självständighetsdagens utmärkelsetecken, livräddningsmedaljerna samt miljöskyddsmedaljerna. Ytterligare information hittar du i kolumnen till vänster där länkarna till undersidorna är.  Kontaktpersonerna i ditt område ser du genom att trycka på regionen i kartan uppe till höger.

Nestlade Portlets

Läs mer Återställa

Regional information

Utmärkelsetecken – Sydvästra Finland

 

Utmärkelsetecken som utdelas på självständighetsdagen

Ytterligare information:

Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
överinspektör för undervisningsväsendet Lea Karjomaa, tfn 0295 018 077
lea.karjomaa(at)rfv.fi
svenska undervisnings- och kulturväsendet
direktör Marianne West-Ståhl tfn 0295 018 623
marianne.west-stahl(at)rfv.fi

Inrikesministeriets förvaltningsområde, räddningsväsendet
Räddningsinspektör Pirjo Tuominen, tfn 0295 018 063
pirjo.tuominen(at)rfv.fi

Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
Förvaltningssekreterare Arja Saarenpää, tfn 0295 018 109
arja.saarenpaa(at)rfv.fi

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltnigsområde
Länsveterinär Jani Soini, tfn 0295 018 115
jani.soini(at)rfv.fi

Finansministeriets förvaltningsområde
Planerare Pirjo Ojanen, tfn 0295 018 052
pirjo.ojanen(at)rfv.fi

 

Övriga utmärkelsetecken, medaljer och titlar

Titlar
Planerare Pirjo Ojanen, tfn 0295 018 052
pirjo.ojanen(at)rfv.fi

Livräddningsmedaljer
Räddningsinspektör Pirjo Tuominen, tfn.0295 018 063
pirjo.tuominen (at)avi.fi

Medaljer för befolkningsskydd
Räddningsinspektör Pirjo Tuominen, tfn 0295 018 063
pirjo.tuominen (at)avi.fi

Morsdagsmedaljer
Planerare Pirjo Ojanen, tfn 0295 018 052
pirjo.ojanen(at)rfv.fi

 

E-post: fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad

Regionala länkar

Det finns ingen ytterligare regional information om detta