Utmärkelsetecken

Flera av förslagen på utmärkelsetecken behandlas på regionförvaltningsverket. Hit hör morsdagsmedaljer, självständighetsdagens utmärkelsetecken, livräddningsmedaljerna samt miljöskyddsmedaljerna. Ytterligare information hittar du i kolumnen till vänster där länkarna till undersidorna är.  Kontaktpersonerna i ditt område ser du genom att trycka på regionen i kartan uppe till höger.

Nestlade Portlets

Läs mer Återställa

Regional information

Utmärkelsetecken – Södra Finland

 

Utmärkelsetecken som utdelas på självständighetsdagen

Ytterligare information:

Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
enhetschef, undervisningsväsendet Asta Sark tfn 0295 016 202
asta.sark(at)avi.fi
svenska undervisnings- och kulturväsendet
direktör Marianne West-Ståhl tfn 0295 018 623
marianne.west-stahl(at)rfv.fi

Inrikesministeriets förvaltningsområde, räddningsväsendet
inspektör Sirpa Holopainen tfn 0295 016 084
sirpa.holopainen(at)rfv.fi

Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
förvaltningssekreterare Vuokko Jokinen tfn 0295 016 128
vuokko.jokinen(at)rfv.fi

Finansministeriets förvaltningsområde
utvecklingschef Sari Hietala tfn 0295 016 058
sari.hietala(at)rfv.fi

 

Övriga utmärkelsetecken, medaljer och titlar

Titlar
ledningens assistent Taina Kemppi tfn 0295 016 051
taina.kemppi(at)rfv.fi

Livräddningsmedaljer
överinspektör Arto Tiukkanen tfn 0295 016 093
arto.tiukkanen (at)rfv.fi

Medaljer för befolkningsskydd
inspektör Sirpa Holopainen tfn 0295 016 084
sirpa.holopainen(at)rfv.fi

Morsdagsmedaljer
inspektör Päivi Åkerblom p. 0295 016 210
paivi.akerblom(at)rfv.fi

 

E-post: fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad

Regionala länkar

Det finns ingen ytterligare regional information om detta