› Tillbaka till den grafiska version

Material från våra fortbildningar


Preciserade riktlinjer för bedömningen i den grundläggande utbildningen 18.2, 26.2 och 27.2.2020

Bedömning av elevens lärande och kunnande i den grundläggande utbildningen (1531,9 kb): UBS


AKK-mässan 27.11.2019 Helsingfors

Material från AKK-mässan


GLP2021, nya gymnasielagen, och penkisvideorelease 28.11.2019 Tammefors

Den inspelade webbsändningen: https://youtu.be/IGPMWRNwW8Y

eGrunder som verktyg för det lokala arbetet (332 kb): Pamela Granskog
Mångsidig kompetens (730 kb): Pamela Granskog
Gymnasiereformen (743 kb): Pamela Granskog
Mångsidig kompetens (815 kb): Yvonne Nummela
Penkisvideo-Lärarhandledning (394 kb): Disa Widell


På barnens villkor? Nordisk bibliotekskonferens 20-21.11.2019 Helsingfors

Barns delaktighet (1976,1 kb): Frances Hultgren
Tilassa (5611 kb): Laura Euro
Litteraturhuset Trampolin (16 225,4 kb): Wesserman Westlin & Eriksson
NKK (1310,7 kb): Mikaela Wickström
Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris (2323 kb): Mikaela Wickström
På barnens villkor? - kommentarer (296,4 kb): Malin Hollmén
Barnets autonomi och delaktighet (208 kb): Thomas Sundell
En modell i åtta steg (980,8 kb): Wennerholm & Eriksson
Kulturråd Leena Aaltonens inledningsanförande 20.11.2019 (414 kb): Leena Aaltonen

Bibliotekskanalens intervjuer från konferensen.
Alla videor har undertexter på svenska och finska. Den norska videon har undertexter också på norska.

I Fokus -artikel
Silje Bjerke: På barnens villkor?
Karina Erikssons och Ingeborg Wasserman Westlin: På barnens villkor?
Michaela Wickström: På barnens villkor?


Begåvade elever i skolan - vart är vi på väg? 21.11.2019 Helsingfors

Aktuellt inom begåvningsforskningen i Finland, del 1 (393 kb): Kirsi Tirri
Aktuellt inom begåvningsforskningen i Finland, del 2 (1246 kb): Kirsi Tirri
Sikta mot stjärnorna - Lovisas projekt för begåvade elever (5474 kb). Tuula Åminne, Anna Palasmaa


Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande 16.11.2019 Helsingfors

Aktuellt om ansökan och antagning till andra stadiet (519 kb): Christian Seger
Förnyelse av Studieinfo.fi (1330 kb): Annika Grönholm
Aktuellt om ansökan och antagning till högskolor (647 kb): Risto Hanhinen

Inspelning av dagen: https://livestream.com/Infocrea-fi/studieinfo-2019-11-15


Nationella dagar för elev- och studerandevård 12.11.2019 Helsingfors, 13.11 Vasa

Svenska kommunagentens överblick av året 2019 (1488 kb): Gitta Harti
Aktuell information från Utbildningsstyrelsen (1906 kb): Helena Öhman, Maria Sämskar
Intervju om Barnstrategin 2040 med socialråd Viveca Arrhenius (YouTube)


Nätverksträff för ledare inom småbarnspedagogiken 6-7.11.2019 Åbo

Kohti ihmisen täyttä mittaa (1978 kb): Arto O. Salonen
Etiskt tänkande inom småbarnspedagogiken (1694 kb): Birgit Schaffar-Kronqvist
Barnkonsekvensanalys (351 kb): Petra Lindblad
Nöjda kunder - hur är det möjligt (2664 kb): Jacob Mickelsson
Etisk stress och ledarskap (385 kb): Björn Vikström
Fart på sproget (3849 kb): Anders Højen


Att lyckas med webbinarier 30.10.2019, webbinarie

Checklista för webbinarier (webbsida): Fredrik Åman
Inspelning av webbinariet


Fortbildningsturné i Svenskfinland 22.10.2019 Vasa, 29.10.2019 Helsingfors

Bibliotek i samarbete med andra (124,9 kb): Anna Edgren
Bibliotek i samarbete med andra (541,9 kb): Beatrice Villman
Digibibliotek (266,2 kb): Ducander & Laukkanen
Bibliotek på Åland (7018,6 kb): Fredrika Sundberg
Öppna föreläsningar, utställningar och andra evenemang i samarbete (743,6 kb): Gunnar Högnäs
Grankulla Bibliotek (1881,2 kb): Henrik Lenck
Politik på bibliotek (848,2 kb): Catharina Latvala
Från nätverk till partnerskap (164,6 kb): Karoline Berg
S:t Karins bibliotek (40,9 kb): Katarina Grönqvist
Samarbete med volontärer och frivilligorganisationer i Helsingfors stadsbibliotek (477,7 kb): Katja Jokiniemi
Det integrerade biblioteket (511,8 kb): Malin Wikström-Orre
LittFest Vasa (1229,4 kb): Minna Rinta-Valkama
Service-torget i Iso Omena (131,5 kb) : Oili Sivula

Samarbeta & konkurrera, videointervju med professor Annika Tidström, Vasa Universitet


Personlig tillämpning i yrkesutbildningen 22.10.2019 Vasa, 24.10.2019 Helsingfors

Personlig tillämpning (355,8 kb): Chatrine Antell & Camilla Källberg
Nationella riktlinjer (467,1 kb): Ingeborg Rask & Helena Öhman
Personlig tillämpning i praktiken (797,4 kb): Sofia Sjöblom


Stress och problematisk skolfrånvaro 2.10.2019 Vasa, 9.10 Helsingfors

Inledning och referenser (502 kb): Disa Widell
Skolfrånvarons juridik på andra stadiet (131 kb): Thomas Sundell
Hur vi förebygger ungdomars stress i vardagen - modeller och praxis (2915 kb): Niklas Wahlström
Må bra tillsammans-projektet inom yrkesutbildningen (739 kb): Thomas Fant och Astrid Nyman
Psykiatriska sjukskötare i Åboskolorna - ett steg mellan primärvård och specialsjukvård (10383 kb): Katri Lahti


Elevvårdens ABC 2.10.2019 Helsingfors, 3.10 Åbo, 8.10 Vasa

Elevvårdens ABC (1175,6 kb): Maj-Len Engelholm
Barnskyddets roll i elevvårdsarbetet (300,4 kb): Aija Ström
Elevvårdens ABC (405,5 kb): Thomas Sundell


Åskådningsfostran inom småbarnspedagogiken 17.9.2019 Åbo, 24.9 Helsingfors, 25.9 Vasa

Religionsfrihetslagen (195 kb): Malin Eriksson
Åskådningsfostran i grunderna för planen för småbarnspedagogik (971 kb): Charlotta Rehn
Samarbete med församling "De fyra korgarna" (4953 kb): Mirva Sandén
Fira tillsammans - inkluderande festtraditioner för barn (2070 kb): Ad Astra


Åskådningsfostran inom grundläggande utbildning 24.9.2019 Helsingfors, 25.9 Vasa

Religionsfrihetslagen (100 kb): Ann-Sofi Loo
Åskådningsfostran i läroplanen (568 kb): Maj-Len Engelholm
Fira tillsammans - inkluderande festtraditioner för barn (2070 kb): Ad Astra
Samarbetskorgarna - församlingen som samarbetspartner (501 kb): Maria Björkgren-Vikstöm
Materialet Utforska rummet finns på https://www.uskonnonopetus.fi/pa-svenska/


Barnbiblioteksträff i Svenskfinland 25.9.2019 Tammerfors

Läsrörelse i familjerna (208,4 kb): Melina Aremaa
Läsrörelsen (371,5 kb): Belinda Karden
Läspulsen (1589,3 kb): Lena Sågfors
Lukulumo (1 016,7 kb): Maija Karjenluoma
Babyveckan (2 731,6 kb): Anna Edgren
Understöd för läsfrämjande projekt (245,9 kb): Anna Wilhelmsson
Rådgivningsprojekt i Helsingfors (202 kb): Cecilia Eriksson
Kognitiv forskning om barns läsning (255 kb): Leena Pylkkö
Bokpaket till dagisarna (787,6 kb): Maja Ottelin
Specialbibliotek för barnbiblioteksverksamhet (1 062,8 kb): Mervi Heikkilä
Läsinspiratör Junior (97,7 kb): Tobias Larsson
Understöd för läsfrämjande projekt (790,5 kb): Viveka Åberg
Statsunderstöd till bibliotek (513,7 kb): Susanne Ahlroth
Sammanfattning av diskussionen under Barnbiblioteksträffen (210,4 kb): Anne Suvanto


Hållbarhet inom småbarnspedagogik: Modul 1, 16.9.2019 Helsingfors

Hållbarhet med Gäddan & gänget 10 år (3411 kb): Aija Mäkinen
Hållbarhet inom småbarnspedagogik (844 kb): Ann-Christin Furu och Hannah Kaihovirta


MAPA - en metod för att hantera aggressiva personer 12.9.2019 Helsingfors, 3.9 Vasa, 16.5 Vasa, 9.5 Åbo

MAPA - en metod för att hantera aggressiva personer (178 kb): Sven Soldehed


Kullerbyttor och digiskutt 13.5.2019, Vasa

Rörelsemedveten småbarnspedagogik i ett digitaliserat samhälle (1569 kb): Mikaela Svanbäck-Laaksonen
Hur undvika fallgropar då man kommunicerar digitalt (338 kb): Sebastian Dahlman
Digital kommunikation mellan hemmet och dagis (365 kb): Malin Eriksson
Pedagogisk dokumentation (1468 kb): Suzan Aledin och Petra Holm
Programmering i daghem och förskola (1642 kb): Mia Skog
Bättre bilder med mobilen eller plattan: Fredrik Åman


Rusmedel i skolan? Drogproblematikens juridiska och psykosociala dimensioner 25.4.2019 Helsingfors, 8.5 Vasa

Juridiskt perspektiv på skolans roll i rusmedelsfrågor (213 kb): Thomas Sundell
Beroendemekanismer, metoder att känna igen och ingripa (166 kb): Anne Salovaara-Kero
Hur ska vi genomföra rusmedelsförebyggande arbete i skolan? (722 kb): Sanna Tuomela
Inledning (614 kb): Disa Widell
Diskussionsfrågor (6 kb)


Biblioteket och upphovrätten 24.4.2019 Helsingfors

Vad är upphovsrätt? Lagar och praxis (382 kb): Thomas Sundell
Licensering och övriga tillstånd i biblioteksverksamhet (6351 kb): Juha Pihlajaniemi


Webbinarie: Upphovsrätt i undervisningen 11.4.2019

Upphovsrätt i undervisningen (925 kb): Nina Vainio
Svar på deltagarnas frågor (304 kb): Nina Vainio

Inspelning av webbinariet


Smart och säker på webben 10.4.2019 Åbo

Alla nyheter är falska - men du tror på dem ändå (2007 kb): Linus Hoffman
Texter (126 kb): Linus Hoffman
Att vara smart och säker på webben (12 573 kb): Kim Holmberg


Spel som pedagogiskt vektyg 4.4.2019 Vasa, 5.4 Vanda

Varför spelar vi? (437 kb): Nikolaj von Veh
Spelkultur online - vad innebär det att spela tillsammans? (2039 kb): Matilda Ståhl
Spel i undervisningen (717 kb): Matilda Ståhl
Bordsspel som stöd för lärande (1643 kb): Thomas Sundell
Nyttiga länkar (108 kb): Fredrik Åman


Berikning - ett sätt att differentiera undervisningen för särbegåvade elever 27.3.2019 Helsingfors

Anette Gjervigs material:

The ABC-model (9080 kb)
The ABC-model examples (331 kb)
Equations 9 (249 kb)
Science 3 (121 kb)
Science 6 (234 kb)
The ABC-template (227 kb)
The ABC-method (380 kb)

Kirsten Baltzer:

The ABC-template (227 kb)
Aristotles´Model of Communication (68 kb)
Workshop about Curriculum Enrichment (568 kb)
Provision for talent and giftedness development (490 kb)
The gifted, the very able and the talented pupils (410 kb)


Utvärdering av småbarnspedagogisk verksamhet, 20.3.2019 Helsingfors, 29.3 Åbo, 2.4 Vasa

De reviderade grunderna för planen för småbarnspedagogik (1442 kb): Charlotta Rehn
Utvärderingen av småbarnspedagogik - från ord till handling (2111 kb): Janniina Vlasov
Utvärdering av småbarnspedagogisk verksamhet, Tindra (685 kb): Malin Eriksson
Utvärderingsarbetet inom Tindra (502 kb): Camilla Zakowski
Framtiden för den jämlika småbarnspedagogiken (426 kb): Marika Lostedt


Att vara smart och säker på webben. Om faror på webben och hur man kan skydda sig mot dem 12.2.2019 Vasa

Att vara smart och säker på webben (13116 kb): Kim Holmberg
Hitta rätt bland fejknyheter och verkliga nyheter (3286 kb): Heidi Finnilä

Länkar som Heidi använde: https://docs.google.com/document/d/1k6WHzn7H4B2e5mq7JwukcjMYJqO-pvYa67Ucd_G5wDo/edit?ts=5c666fcb


Vardagsjuridik för lärare inom den grundläggande utbildningen 29.1.2019 Tammerfors

Vardagsjuridik för lärare (180 kb): Thomas Sundell


Bättre tjänster för unga - arbetsseminarium 22.1.2019 Tammerfors

Materialet finns samlat på projektet Kohtaamos webbsida.


Vårdnadskonflikter 4.12 Helsingfors, 5.12.2018 Åbo

Vårdnadsförhållandena och barnets vardag (123 kb): Lilian Grönlund
Bemötande av barn och föräldrar vid skilsmässa (702 kb): Nina Isometsä, Maria Ostrow


Dataskyddsförordningen GDPR - en uppföljning 29.11.2018 Tammerfors

GDPR - definition och hur utbildningen berör(t)s av förordningen (67 kb): Thomas Sundell
Stödmaterial för GDPR (424 kb)


Förmedla mera! Inspirationsturné med fokus på vuxnas läsande 15.11.2018 Vasa, 22.11 Helsingfors, 29.11 Åbo

Högläsning för vuxna (1042 kb): Anna Edgren
Novellkaféer (9 kb): Susanna Söderholm
Minnesvänlig ordverkstad (269 kb): Karoline Berg
Att prata böcker. Bokprat och bokcirklar (2137 kb): Catharina Latvala
Presentation av Arbis bibliotek (2177 kb): Johan Lindberg
Från popup till podcast (4377 kb): Pauliina Sandberg
Novellkafé (561 kb): Anna Söderström
Litteraturfrukost (1073 kb): Mikaela Wickström
Kirjasto ikääntyvän lukijan tukena (291 kb): Katarina Kapiainen
Terapeutiskt skrivande/skrivande som friskvård (353 kb): Patricia Bäckvik-Manngård
Alla har rätt till läsning - om läsombud och frivilliga högläsare (7 kb): Gunilla Ritkaew
Film- och bokklubb: Johanna Häggbloms presentation: https://prezi.com/view/8MoNHm9mhflnwL0qsAGm/

En dokumentation i textform av presentationerna läggs också upp på sidan Vuorosanoja – Repliker på Biblioteken.fi. http://vuorosanoja.kirjastot.fi/


Biblioteket och låntagaren - juridik i vardagen 20.11.2018, Vasa

De juridiska ramarna för biblioteksverksamhet och biblioteksverkamhet i praktiken. Behandling av personuppgifer i biblioteksverksamhet (131 kb): Thomas Sundell


Studieinfo 16.11.2018, Helsingfors

https://livestream.com/Infocrea-fi/studieinfo-2018-11-16 :Tillfället streamat

Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning (1011 kb): Christian Seger
Studieinfo.fi förnyas (1493 kb): Annika Grönholm
Ansökan till högskolor via Studieinfo 2019 (574 kb): Annika Grönholm
Yrkeshögskolornas utvecklingsprojekt för studerandeantagningen (1274 kb): Ida Borgar, Kirsi Talman
Projektet för utvecklandet av universitetens studentantagning (365 kb): Sabina Eerola


AKK-mässan 15.11.2018, Vasa

Delaktighet och AKK (2683 kb), Videoinspelning av föreläsningen: Mats Granlund


Elev- och studerandevårdsdagar 5-6.11.2018, Tammerfors

Unga omsorgsgivare. Forskning och diskussion kring barn och unga som växer upp och har en viktig roll i familjer med missbruk, psykisk ohälsa m.m. (867 kb): Jonna Skand
4.12 Nuoret hoivaajat foorumi (432 kb)
Vi i klassen - tips och idéer om hur jobba med sociala färdigheter, samarbete och självkänsla i gruppen (440 kb): Eva Söderlund, Emma Fabricius
Handbok för att förebygga och ingripa i sexuella trakasserier i skolor och läroanstalter: Pamela Granskog
Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster, LAPE (977 kb): Christine Söderek
Samarbetsmöjligheter ur ett juridiskt perspektiv (60 kb): Thomas Sundell
Sekretessbestämmelsen i nya gymnasielagen (65 kb): Thomas Sundell
Aktuellt från Utbildningsstyrelsen (1528 kb): Maj-Len Engelholm
Aktuellt från Valteri/Skilla: Monica Avellan
Aktuellt inom studerandevård (512 kb): Helena Öhman
Hur vägleda elever med utmanande beteende? (689 kb): Nicklas Kurkio
Självkänsla och självmedkänsla (10512 kb): Ronnie Grandell
Fri från mobbning. Hur kan vi stöda de som varit utsatta för mobbning? (473 kb): Maria Lingonblad
Dokumentation inom elevvården med fokus på den innehållsmässiga delen (1728 kb): Mona Granholm


Ungdomar och sociala medier 1.11.2018 Vasa

Sociala medier, vilka risker finns och vad kan vi göra för att minimera riskerna? (338 kb): Robert Sandvik
Brev till föräldrar. Barnet på sociala medier (31 kb)


Vägledardagarna 24 - 25.10.2018, Korsholm och Vasa

Samtalets kraft och biblioterapi i Sverige (768 kb): Nina Ström
Berättelsens funktion i vägledningspraxis (2450 kb): Sissel Korpisola
Bibliotekens mångsidiga roll i dag (822 kb): Susanne Ahlroth
Bibliotekens mångsidiga roll i dag (64 kb): Karolina Zilliacus
Hur använder vi karriärteorier? (378 kb): Cecilia Stigedahl Stenberg
Aktuellt inom nationella ELO-gruppen (123 kb): Michael Mäkelä
Ungdomskultur och bildningsbegreppet i dag (934 kb): Georg Henrik Wrede
Visioner kring utbildning och integration (1966 kb): Astrid Thors
E-vägledning (708 kb): Azra Arnautovic
Att jobba med karriär och livsplanering - metoder och verktyg (52 kb): Leena Stark
Intervju om Vägledardagarna 2018 i Radio Vega Yle Österbotten 24.10.2018: Disa Widell


Stödets ABC, 24.10.2018 Helsingfors, 25.10 Åbo, 26.10 Vasa

Statistik över stödreformernas utveckling (638 kb): Ann-Sofi Loo
Stödets ABC (1083 kb): Maj-Len Engelholm och Sonja Hyvönen
Hörande, beslut, verkställande, sekretess - vad säger lagen om processerna (82 kb): Thomas Sundell
En utbildningsanordnares utmaningar och modeller, Raseborg (603 kb): Tina Nordman


Att vara smart och säker på webben, 23.10.2018 Helsingfors

Att vara smart och säker på webben (12 573 kb): Kim Holmberg
Hitta rätt bland fejknews och verkliga nyheter - detta är mediekunskap (1475 kb): Johanna Minkkinen


Bemötande av barn som upplevt våld och trakasserier, 4.10.2018 Tammerfors

Trakasserier och rättigheter i en brottsmålsprocess (856 kb): Sari Somppi


Barnet och boken. Vad kan biblioteket göra för små barns läsvanor?, 25.9.2018 Tammerfors

Utvecklingsprogrammet MOI - Inlärning av multilitteracitet med glädje (1234 kb): Alexandra Nordström
Rum för de yngsta: Hur kan vi bygga och hur bör vi vara för att små barn ska känna delaktighet i biblioteksverksamheter (2473 kb): Lena Jonsson
Bibliotekets roll för att främja barns läsande och läskunnighet (1934 kb): Susanne Ahlroth
Projektet Läspulsen läsfrämjar för olika åldrar (3197 kb): Lena Sågfors
Riktlinjer för arbetet med läsning: Rapport från det nationella Läskunnighetsforumet (Prezi presentation): Katarina von Numers-Ekman


Den nya lagen om småbarnspedagogik, 12.9.2018 Vasa, Helsingfors, Åbo

Den nya lagen om småbarnspedagogik (74 kb): Thomas Sundell
Den nya lagen om småbarnspedagogik (1179 kb): Malin Eriksson


Differentiering och bemötande av elever med stor inlärningspotential, 31.8.2018 Tammerfors

Särskilt begåvande barn och ungdomar (665 kb): Ann-Christine Loo-Örn och Camilla Svens-Liavåg
Särskilt begåvade elever. En handlingsplan för att utveckla undervisningen i de svenskspråkiga skolorna i Borgå (632 kb): Åsa Haglund


Trygg lärmiljö: Hur hantera rusmedelsfrågor med studerande, 21.8.2018 Vasa Yrkesakademin, 22.8 Jakobstad Optima, 29.8 Karis Axxell

Utbildningsanordnarens roll och befogenheter i rusmedelsfrågor (85 kb): Thomas Sundell


Vägledning inför framtidens arbetsmarknad, 8.5.2018 Åbo

Nordplus-projektet Vägledare i samverkan (143 kb): Mona Riska
Omvälvningen i arbetet och det livslånga lärandet (arbetsgruppens rapport) (167 kb): Annika Bussman
Arbetslivets roll i yrkesutbildningen (560 kb): Carola Bryggman
Basinkomst som stöd och möjlighet för unga att skapa sig en framtid (1063 kb): Olli Kangas
Arbetsmarknaden i förändring - globaliseringens och digitaliseringens påverkan (2855 kb): Jonas Lagerström
Framtiden är fullt möjlig – vilka är utmaningarna för kunnandet och hur kan vi bemöta dessa i karriärplaneringen? (2626 kb): Leena Jokinen
Karriärvägledning för högskolestuderande och deras placering på arbetsmarknaden (76 kb) och Vägledning på nätet (298 kb): Jan Kraufvelin
Den livslånga vägledningen i Finland (209 kb): Carola Bryggman

Studiebesök 9.5.2018
Aktiva ungdomsverkstad – vägledning och uppsökande ungdomsarbete (579 kb): Jenni Lindroos
Axxell – vägledning, läroavtal, vuxenstudier (855 kb): Susanne Karlsson, Jasper Karhunen, Anders Levin
Universitetsstudier öppna för alla (162 kb): Majlen Saarinen


Ungdomars möte med texten - om litteraturval och läsning, 3.5.2018 Helsingfors

Ungdomars möte med texten: Jenny Edvardsson

Böcker för unga läsare - @bokprataren och @boklarven tipsar (kb 2758): Lena Sågfors och  Cecilia Eriksson


Evenemangsproduktion del 2, 26.4.2018 Tammerfors

Evenemangsproduktion (261 kb): Johanna Stenback


IT-pedagogisk fortbildning för personal inom småbarnspedagogik, 19.4.2018 Åbo

Monilukutaitoa opitaan ilolla / Inlärning av multilitteracitet med glädje (MOI) (1448 kb): Heidi Sairanen och Alexandra Nordström
Digitaalisuus varhaiskasvatuksessa: Case digitaaliset portfoliot (2147 kb): Kati Smeds
iPadens grunder (31 kb): Simon Koivumaa
Bättre bilder med mobilen eller pekplattan: Fredrik Åman


Vardagsjuridik för gymnasiet, 10.4.2018 Helsingfors, 11.4 Åbo, 12.4 Vasa

Vardagsjuridik för gymnasiet (472 kb): Thomas Sundell


Evenemangsproduktion del 1, 12.4.2018, Tammerfors

Evenemangsproduktion (1518 kb): Johanna Stenback
Statsunderstöd för allmänna bibliotek (1059 kb): Susanne Ahlroth


Ungdomar och sociala medier 19.3.2018, Helsingfors

Ungdomar och sociala medier (338 kb): Robert Sandvik


Kriskommunikation i daghem och skola 6.3.2018, Tammerfors

Massmediernas roll i en krissituation (741 kb): Klas Backholm
Att stå i händelsernas epicentrum (518 kb): Bernt Klockars
Nödcentralsverket 2020 (2201 kb): Kai Paldanius
Att bygga upp en kommunikationsmodell för krissituationer (279 kb): Kai Paldanius
Att stöda och hjälpa i en svår situation (1239 kb): Lucas Snellman


Dataskyddsförordningen GDPR 15.2.2018, Tammerfors

Den nya dataskyddsförordningen (117 kb): Thomas Sundell


Från hatretorik till dialog 16.1.2018, Helsingfors och 23.1.2018, Vasa

Från hatretorik till dialog (847 kb): Salla Kuuluvainen


Vårdnadskonflikter 16.1.2018, Vasa

Bemötande av vårdnadshavare i konflikt (1770 kb): Daniela Sundell
Vårdnadsförhållandena och barnens vardag (42 kb): Lilian Grönlund


 

Material från tidigare fortbildningar finns i materialarkivet

.

Uppdaterad