› Tillbaka till den grafiska version

Material från våra fortbildningar

Webbinarium: Aktuellt om informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) 23.9.2020
Uppgifter om personalen i Varda - vad innebär det och vad förutsätts av aktörerna inom småbarnspedagogik (317 Kb): Laura von der Hagen


Webbinarium: Utveckling av utbildningen inom småbarnspedagogiken 14.5.2020

Översikt över personalen och utbildningarna inom småbarnspedagogiken i regionen (521 kb): Malin Eriksson
PM från gruppdiskussionen (19 kb): Malin Eriksson
Utveckling av utbildningen inom småbarnspedagogiken (310 kb): Kirsti Karila
Teman och frågor för workshoparbetet (145 kb)
Länk till det inspelade webbinariet.


Webbinarium: Att ordna yrkesprov i undantagsförhållanden 13.5.2020

Ammatillinen koulutus, työelämäyhteistyö ja näyttöjen järjestäminen (239 kb): Tuula Sumkin


Webbinarium: Begåvade elever - hur gör vi praktiskt? 7.5.2020
Särbegåvade elever - en tillbakablick på tidigare fortbildningar (175 kb): Ann-Sofi Loo
Årskursintegrerade studier - planer, beslut och bedömning (335 kb): Maj-Len Engelholm


Webbinarium: Hur ordna distansundervisning? Grundläggande konstundervisning och fria bildningen 6.5.2020
Aktuellt från UKM (270 kb): Annika Bussman
Länk till det inspelade webbinariet


Webbinarium: Hur ordna småbarnspedagogik på distans? 29.4.2020
Hur ordna småbarnspedagogik på distans (324,4 kb): Malin Eriksson
Att samarbeta med föräldrar i Coronatider (542,6 kb): Micaela Romantschuk


Webbinarium: Hur vägleda och handleda på distans?
Tillfälle 2: Distansmöten via e-mötesprogrammet Jitsi

Distansmöten via e-mötesprogrammet Jitsi - diskussionsunderlag: (451 kb) Fredrik Åman
Länk till det inspelade webbinariet


Webbinarium: Hur vägleda och handleda på distans?
Tillfälle 1. Erfarenheter och utmaningar av distanshandledning 21.4.2020

Studiehandledning på distans (545,3 kb): Kicki Häggblom
Länk till det inspelade webbinariet


Webbinarium: Hur ordna distansundervisning? Webbinarium för gymnasieutbildningen 6.4.2020
Utbildningsstyrelsen: Stöd för avvikande undervisningsarrangemang:  Pamela Granskog
Distansundervisningens didaktik: Charlotta Hilli
Distansundervisning vid Gymnasiet i Petalax: Simon Hansell
Hur ordna distansundervisning:  Fredrik Åman
Länk till det inspelade webbinariet


Webbinarium: Hur ordna distansundervisning? Webbinarium för yrkesutbildningen 2.4.2020
UKM: Coronaviruset och beredskapen inom undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde
UBS: Hur genomförs utbildning som ordnas på arbetsplatsen och yrkesprov inom yrkesutbildningen under coronaepidemin?
UBS: Vanliga frågor kring Coronaviruset
Presentation: Hur ordna distansundervisning.  (271 kb) Carola Bryggman och Fredrik Åman
Distansundervisningens didaktik: Charlotta Hilli
Länk till det inspelade webbinariet.


Webbinarium: Hur ordna distansundervisning? Webbinarium för den grundläggande utbildningen 26.3.2020
Länk till det inspelade webbinariet
Diksussionsforum med insamlade kommentarer från webbinariet


Varför sitta inne då allt hopp är ute? - Att använda skol- och daghemsgården till som lärmiljö 12.3 Helsingfors
Närmiljön som lärmljö (1320,3 kb): Ann-Catherine Henriksson
Utomhuspedagogik (2316,6 kb): Annika Olsen Nyberg
Betydelsen av barnens och ungas utemiljöer (24 918,8 kb): Petter Åkerblom 
RT-kort som verktyg för planering av skol-och daghemsgården som lärmiljö (3433,5 kb): Jaana Matilainen


Kreativ kommunikation 5.3 Vasa
Kreativ kommunikation (4431 kb): Nina Dahl-Tallgren


Ekonomifostran som engagerar eleverna 4.3 Åbo, 3.3 Helsingfors, 12.2 Vasa
Ekonomifostran (1487 kb): Inger Aaltonen


Olika former av tillsyn inom småbarnspedagogik 3.3.2020 Vanda
Från registrering till tillsyn (616,2 kb): Malin Eriksson
Olika former av tillsyn inom småbarnspedagogiken (651,4 kb): Markus Henriksson
Aktuellt inom småbarnsfostran på UKM (602,8 kb): Mervi Eskelin
Egenkontroll inom småbarnspedagogiken (687,2 kb): Riitta Husso
Omavalvonta kunnan näkökulmasta (217 kb): Eeva Tiihonen
Toimivat omavalvontakäytännöt (669 kb): Virpi Mustila


Preciserade riktlinjer för bedömningen i den grundläggande utbildningen 18.2, 26.2 och 27.2.2020
Bedömning av elevens lärande och kunnande i den grundläggande utbildningen (1768 kb): UBS


AKK-mässan 27.11.2019 Helsingfors
Material från AKK-mässan


GLP2021, nya gymnasielagen, och penkisvideorelease 28.11.2019 Tammefors
Den inspelade webbsändningen
eGrunder som verktyg för det lokala arbetet (332 kb): Pamela Granskog
Mångsidig kompetens (730 kb): Pamela Granskog
Gymnasiereformen (743 kb): Pamela Granskog
Mångsidig kompetens (815 kb): Yvonne Nummela
Penkisvideo-Lärarhandledning (394 kb): Disa Widell


På barnens villkor? Nordisk bibliotekskonferens 20-21.11.2019 Helsingfors
Barns delaktighet (1976,1 kb): Frances Hultgren
Tilassa (5611 kb): Laura Euro
Litteraturhuset Trampolin (16 225,4 kb): Wesserman Westlin & Eriksson
NKK (1310,7 kb): Mikaela Wickström
Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris (2323 kb): Mikaela Wickström
På barnens villkor? - kommentarer (296,4 kb): Malin Hollmén
Barnets autonomi och delaktighet (208 kb): Thomas Sundell
En modell i åtta steg (980,8 kb): Wennerholm & Eriksson
Kulturråd Leena Aaltonens inledningsanförande 20.11.2019 (414 kb): Leena Aaltonen

Bibliotekskanalens intervjuer från konferensen.
Alla videor har undertexter på svenska och finska. Den norska videon har undertexter också på norska.

I Fokus -artikel
Silje Bjerke: På barnens villkor?
Karina Erikssons och Ingeborg Wasserman Westlin: På barnens villkor?
Michaela Wickström: På barnens villkor?


Begåvade elever i skolan - vart är vi på väg? 21.11.2019 Helsingfors
Aktuellt inom begåvningsforskningen i Finland, del 1 (393 kb): Kirsi Tirri
Aktuellt inom begåvningsforskningen i Finland, del 2 (1246 kb): Kirsi Tirri
Sikta mot stjärnorna - Lovisas projekt för begåvade elever (5474 kb). Tuula Åminne, Anna Palasmaa


Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande 16.11.2019 Helsingfors
Aktuellt om ansökan och antagning till andra stadiet (519 kb): Christian Seger
Förnyelse av Studieinfo.fi (1330 kb): Annika Grönholm
Aktuellt om ansökan och antagning till högskolor (647 kb): Risto Hanhinen

Inspelning av dagen: https://livestream.com/Infocrea-fi/studieinfo-2019-11-15


Nationella dagar för elev- och studerandevård 12.11.2019 Helsingfors, 13.11 Vasa
Svenska kommunagentens överblick av året 2019 (1488 kb): Gitta Harti
Aktuell information från Utbildningsstyrelsen (1906 kb): Helena Öhman, Maria Sämskar
Intervju om Barnstrategin 2040 med socialråd Viveca Arrhenius (YouTube)


Nätverksträff för ledare inom småbarnspedagogiken 6-7.11.2019 Åbo
Kohti ihmisen täyttä mittaa (1978 kb): Arto O. Salonen
Etiskt tänkande inom småbarnspedagogiken (1694 kb): Birgit Schaffar-Kronqvist
Barnkonsekvensanalys (351 kb): Petra Lindblad
Nöjda kunder - hur är det möjligt (2664 kb): Jacob Mickelsson
Etisk stress och ledarskap (385 kb): Björn Vikström
Fart på sproget (3849 kb): Anders Højen


Att lyckas med webbinarier 30.10.2019, webbinarie
Checklista för webbinarier (webbsida): Fredrik Åman
Inspelning av webbinariet


Fortbildningsturné i Svenskfinland 22.10.2019 Vasa, 29.10.2019 Helsingfors
Bibliotek i samarbete med andra (124,9 kb): Anna Edgren
Bibliotek i samarbete med andra (541,9 kb): Beatrice Villman
Digibibliotek (266,2 kb): Ducander & Laukkanen
Bibliotek på Åland (7018,6 kb): Fredrika Sundberg
Öppna föreläsningar, utställningar och andra evenemang i samarbete (743,6 kb): Gunnar Högnäs
Grankulla Bibliotek (1881,2 kb): Henrik Lenck
Politik på bibliotek (848,2 kb): Catharina Latvala
Från nätverk till partnerskap (164,6 kb): Karoline Berg
S:t Karins bibliotek (40,9 kb): Katarina Grönqvist
Samarbete med volontärer och frivilligorganisationer i Helsingfors stadsbibliotek (477,7 kb): Katja Jokiniemi
Det integrerade biblioteket (511,8 kb): Malin Wikström-Orre
LittFest Vasa (1229,4 kb): Minna Rinta-Valkama
Service-torget i Iso Omena (131,5 kb) : Oili Sivula

Samarbeta & konkurrera, videointervju med professor Annika Tidström, Vasa Universitet


Personlig tillämpning i yrkesutbildningen 22.10.2019 Vasa, 24.10.2019 Helsingfors
Personlig tillämpning (355,8 kb): Chatrine Antell & Camilla Källberg
Nationella riktlinjer (467,1 kb): Ingeborg Rask & Helena Öhman
Personlig tillämpning i praktiken (797,4 kb): Sofia Sjöblom


Stress och problematisk skolfrånvaro 2.10.2019 Vasa, 9.10 Helsingfors
Inledning och referenser (502 kb): Disa Widell
Skolfrånvarons juridik på andra stadiet (131 kb): Thomas Sundell
Hur vi förebygger ungdomars stress i vardagen - modeller och praxis (2915 kb): Niklas Wahlström
Må bra tillsammans-projektet inom yrkesutbildningen (739 kb): Thomas Fant och Astrid Nyman
Psykiatriska sjukskötare i Åboskolorna - ett steg mellan primärvård och specialsjukvård (10383 kb): Katri Lahti


Elevvårdens ABC 2.10.2019 Helsingfors, 3.10 Åbo, 8.10 Vasa
Elevvårdens ABC (1175,6 kb): Maj-Len Engelholm
Barnskyddets roll i elevvårdsarbetet (300,4 kb): Aija Ström
Elevvårdens ABC (405,5 kb): Thomas Sundell


Åskådningsfostran inom småbarnspedagogiken 17.9.2019 Åbo, 24.9 Helsingfors, 25.9 Vasa
Religionsfrihetslagen (195 kb): Malin Eriksson
Åskådningsfostran i grunderna för planen för småbarnspedagogik (971 kb): Charlotta Rehn
Samarbete med församling "De fyra korgarna" (4953 kb): Mirva Sandén
Fira tillsammans - inkluderande festtraditioner för barn (2070 kb): Ad Astra


Åskådningsfostran inom grundläggande utbildning 24.9.2019 Helsingfors, 25.9 Vasa
Religionsfrihetslagen (100 kb): Ann-Sofi Loo
Åskådningsfostran i läroplanen (568 kb): Maj-Len Engelholm
Fira tillsammans - inkluderande festtraditioner för barn (2070 kb): Ad Astra
Samarbetskorgarna - församlingen som samarbetspartner (501 kb): Maria Björkgren-Vikstöm
Materialet Utforska rummet finns på https://www.uskonnonopetus.fi/pa-svenska/


Barnbiblioteksträff i Svenskfinland 25.9.2019 Tammerfors
Läsrörelse i familjerna (208,4 kb): Melina Aremaa
Läsrörelsen (371,5 kb): Belinda Karden
Läspulsen (1589,3 kb): Lena Sågfors
Lukulumo (1 016,7 kb): Maija Karjenluoma
Babyveckan (2 731,6 kb): Anna Edgren
Understöd för läsfrämjande projekt (245,9 kb): Anna Wilhelmsson
Rådgivningsprojekt i Helsingfors (202 kb): Cecilia Eriksson
Kognitiv forskning om barns läsning (255 kb): Leena Pylkkö
Bokpaket till dagisarna (787,6 kb): Maja Ottelin
Specialbibliotek för barnbiblioteksverksamhet (1 062,8 kb): Mervi Heikkilä
Läsinspiratör Junior (97,7 kb): Tobias Larsson
Understöd för läsfrämjande projekt (790,5 kb): Viveka Åberg
Statsunderstöd till bibliotek (513,7 kb): Susanne Ahlroth
Sammanfattning av diskussionen under Barnbiblioteksträffen (210,4 kb): Anne Suvanto


Hållbarhet inom småbarnspedagogik: Modul 1, 16.9.2019 Helsingfors
Hållbarhet med Gäddan & gänget 10 år (3411 kb): Aija Mäkinen
Hållbarhet inom småbarnspedagogik (844 kb): Ann-Christin Furu och Hannah Kaihovirta


MAPA - en metod för att hantera aggressiva personer 12.9.2019 Helsingfors, 3.9 Vasa, 16.5 Vasa, 9.5 Åbo
MAPA - en metod för att hantera aggressiva personer (178 kb): Sven Soldehed


Kullerbyttor och digiskutt 13.5.2019, Vasa
Rörelsemedveten småbarnspedagogik i ett digitaliserat samhälle (1569 kb): Mikaela Svanbäck-Laaksonen
Hur undvika fallgropar då man kommunicerar digitalt (338 kb): Sebastian Dahlman
Digital kommunikation mellan hemmet och dagis (365 kb): Malin Eriksson
Pedagogisk dokumentation (1468 kb): Suzan Aledin och Petra Holm
Programmering i daghem och förskola (1642 kb): Mia Skog
Bättre bilder med mobilen eller plattan: Fredrik Åman


Rusmedel i skolan? Drogproblematikens juridiska och psykosociala dimensioner 25.4.2019 Helsingfors, 8.5 Vasa
Juridiskt perspektiv på skolans roll i rusmedelsfrågor (213 kb): Thomas Sundell
Beroendemekanismer, metoder att känna igen och ingripa (166 kb): Anne Salovaara-Kero
Hur ska vi genomföra rusmedelsförebyggande arbete i skolan? (722 kb): Sanna Tuomela
Inledning (614 kb): Disa Widell
Diskussionsfrågor (6 kb)


Biblioteket och upphovrätten 24.4.2019 Helsingfors
Vad är upphovsrätt? Lagar och praxis (382 kb): Thomas Sundell
Licensering och övriga tillstånd i biblioteksverksamhet (6351 kb): Juha Pihlajaniemi


Webbinarie: Upphovsrätt i undervisningen 11.4.2019
Upphovsrätt i undervisningen (925 kb): Nina Vainio
Svar på deltagarnas frågor (304 kb): Nina Vainio
Inspelning av webbinariet


Smart och säker på webben 10.4.2019 Åbo
Alla nyheter är falska - men du tror på dem ändå (2007 kb): Linus Hoffman
Texter (126 kb): Linus Hoffman
Att vara smart och säker på webben (12 573 kb): Kim Holmberg


Spel som pedagogiskt vektyg 4.4.2019 Vasa, 5.4 Vanda
Varför spelar vi? (437 kb): Nikolaj von Veh
Spelkultur online - vad innebär det att spela tillsammans? (2039 kb): Matilda Ståhl
Spel i undervisningen (717 kb): Matilda Ståhl
Bordsspel som stöd för lärande (1643 kb): Thomas Sundell
Nyttiga länkar (108 kb): Fredrik Åman


Berikning - ett sätt att differentiera undervisningen för särbegåvade elever 27.3.2019 Helsingfors
Anette Gjervigs material:
The ABC-model (9080 kb)
The ABC-model examples (331 kb)
Equations 9 (249 kb)
Science 3 (121 kb)
Science 6 (234 kb)
The ABC-template (227 kb)
The ABC-method (380 kb)

Kirsten Baltzer:
The ABC-template (227 kb)
Aristotles´Model of Communication (68 kb)
Workshop about Curriculum Enrichment (568 kb)
Provision for talent and giftedness development (490 kb)
The gifted, the very able and the talented pupils (410 kb)


Utvärdering av småbarnspedagogisk verksamhet, 20.3.2019 Helsingfors, 29.3 Åbo, 2.4 Vasa
De reviderade grunderna för planen för småbarnspedagogik (1442 kb): Charlotta Rehn
Utvärderingen av småbarnspedagogik - från ord till handling (2111 kb): Janniina Vlasov
Utvärdering av småbarnspedagogisk verksamhet, Tindra (685 kb): Malin Eriksson
Utvärderingsarbetet inom Tindra (502 kb): Camilla Zakowski
Framtiden för den jämlika småbarnspedagogiken (426 kb): Marika Lostedt


Att vara smart och säker på webben. Om faror på webben och hur man kan skydda sig mot dem 12.2.2019 Vasa
Att vara smart och säker på webben (13116 kb): Kim Holmberg
Hitta rätt bland fejknyheter och verkliga nyheter (3286 kb): Heidi Finnilä
Länkar som Heidi använde.


Vardagsjuridik för lärare inom den grundläggande utbildningen 29.1.2019 Tammerfors
Vardagsjuridik för lärare (180 kb): Thomas Sundell


Bättre tjänster för unga - arbetsseminarium 22.1.2019 Tammerfors
Materialet finns samlat på projektet Kohtaamos webbsida.


Material från tidigare fortbildningar finns i materialarkivet

Läs mer Minimera

Tiedotteita

Det finns ingen ytterligare regional information om detta

Tietoa alueelta

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad

Alueelliset linkit

Det finns ingen ytterligare regional information om detta