› Tillbaka till den grafiska version

Fortbildningskalender

Fortbildning för personal inom småbarnspedagogik, skola, bibliotek, vägledning och projekt inom utbildningssektorn. Vår fortbildning utgår från de tyngdpunktsområden som undervisnings- och kulturministeriet gett för regionförvaltningsverkens fortbildning:

  1. Ledarskapskompetens och lärande gemenskap
  2. Rättsskydd och tillsyn
  3. Välbefinnande och trygghet i organisationskulturen
  4. Stöd för lärande
  5. Stärkt social kompetens
  6. Småbarnspedagogikens informationsresurs

Se kursutbudet i Fortbildningspostern hösten 2020. Postern är utskriftsvänlig. Närmare beskrivning av fortbildningarna, program och anmälningslänkar hittar du nedan i fortbildningskalendern.

Tidpunkt

Plats                 

Fortbildning

Program med anmälan

17.9

Webbinarium

 

Skolans stöd till barn i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa

Målgrupp: Pedagogisk, vägledande och elevhälsopersonal i den grundläggande utbildningen och på andra stadiet samt alla intresserade

Program med anmälan

23.9

Webbinarium

Aktuellt om informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda)

Målgrupp: Småbarnspedagogikens administrativa personal och ledande tjänstemän

Program med anmälan

Hösten 2020

Webbinarier

LP-stöd: Stöd för preciseringen av A1-språkets lokala läroplan för åk 3–6

  • Utbildningsstyrelsens informationspaket 1: 24.9.2020
  • Utbildningsstyrelsens informationspaket 2: 28.9.2020
  • Gemensam läroplansklinik 1: 29.10.2020
  • Gemensam läroplansklinik 2: 16.11.2020

Välj ett informationstillfälle och en läroplansklinik.

Målgrupp: Alla som är involverade i det lokala läroplansarbetet kring A1-språket inom den grundläggande utbildningen.

Program med anmälan

30.9

Webbinarium

När det oförutsedda händer: Beredskap på bibliotek

Målgrupp: Bibliotekspersonal

Program med anmälan

6.10

 

Webbinarium

 

Ledarskap och teamarbete på distans: webbinarium för bibliotekspersonal

Målgrupp: Bibliotekspersonal

Program med anmälan

20.10

Webbinarium

Ekonomisk, social och mänsklig hållbarhet i det framtida arbetslivet

Målgrupp: Elev- och studiehandledare, vägledare på alla utbildningsstadier, i arbets- och näringsbyråerna, i arbets- och ungdomsverkstäderna, inom integrationsprocesser och vägledningsprojekt samt övriga intresserade.

Program med anmälan

21.10

Webbinarium

Ledarskapsdagarna 2020 – Att ordna verksamhet under ett undantagstillstånd och sedan återgå till det nya normala

Målgrupp: Bildningsdirektörer och chefer inom utbildning och småbarnspedagogik

Program med anmälan

22.10

Webbinarium

Sunda lokaler

 

27.10

Webbinarium

Hur hantera mobbning i skolan

Målgrupp: Lärare, rektorer och övrig pesonal

 

2.11

Webbinarium

Män och kvinnor som hoppar av - mot alternativa och hållbara sätt att arbeta

Målgrupp: Elev- och studiehandledare, vägledare på alla utbildningsstadier, i arbets- och näringsbyråerna, i arbets- och ungdomsverkstäderna, inom integrationsprocesser och vägledningsprojekt samt övriga intresserade.

 

5.11

 

Webbinarium

Nationell dag för elev- och studerandevård 2020

Målgrupp: Skolledare, lärare, elevvårdspersonal, personal inom småbarnspedagogiken, förskola, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning, ungdomsledare, socialarbetare och övriga intresserade

Med förbehåll för förändringar.

 

10.11

 

Webbinarium

 

Kollegiet Sprinkler

Målgrupp: Personal som arbetar med hörselskadade och teckenspråkiga barn i daghem och skola

 

13.11

Webbinarium

Studieinfo

Målgrupp: Studiehandledare och vägledare inom utbildningsorganisationer, utbildningsrådgivare vid arbets- och näringsbyråerna, anställda vid ungdoms- och andra verkstäder m.fl. samt personer som arbetar med Studieinfo-tjänsterna

 

Fortbildning som ordnats tidigare:

Kontaktperson:

Disa Widell
disa.widell@avi.fi
Tfn 0295 018 621

 

Läs mer Minimera

Tiedotteita

Det finns ingen ytterligare regional information om detta

Tietoa alueelta

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad

Alueelliset linkit

Det finns ingen ytterligare regional information om detta