› Tillbaka till den grafiska version

Fortbildningskalender

Fortbildning för personal inom småbarnspedagogik, skola, bibliotek, vägledning och projekt inom utbildningssektorn. Vår fortbildning utgår från de tyngdpunktsområden som undervisnings- och kulturministeriet gett för regionförvaltningsverkens fortbildning:

  1. Ledarskapskompetens och lärande gemenskap
  2. Rättsskydd och tillsyn
  3. Välbefinnande och trygghet i organisationskulturen
  4. Stöd för lärande
  5. Stärkt social kompetens
  6. Småbarnspedagogikens informationsresurs

Se hela höstens kursutbud i vår tematiska poster som går bra att skriva ut. Närmare beskrivning av fortbildningarna, program och anmälningslänkar hittar du nedan i fortbildningskalendern.

Tidpunkt

Plats                 

Fortbildning

Program med anmälan

26.8

Webbinarium

Uppväxt och lärande på en språkö

Målgrupp: Personal i daghem, skola och bibliotek på språköarna samt övriga intresserade

Program med anmälan

27.8

Webbinarium

 

Webbtillgänglighet i praktiken

Målgrupp: Webbinariet lämpar sig för alla

Program med anmälan

1.9

Webbinarium

Bibliotek, hälsa och välmående

Målgrupp: Bibliotekschefer, ledande tjänstemän, bibliotekspersonal och andra intresserade

Program med anmälan

17.9

Webbinarium

 

Skolans stöd till barn i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa

Målgrupp: Pedagogisk, vägledande och elevhälsopersonal i den grundläggande utbildningen och på andra stadiet samt alla intresserade

Program med anmälan

21.9

Helsingfors

Kreativ kommunikation: presentationer och bokprat på ett naturligt sätt

Målgrupp: Bibliotekspersonal och andra intresserade

Program med anmälan

23.9

Webbinarium

Aktuellt om informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda)

Målgrupp: Småbarnspedagogikens administrativa personal och ledande tjänstemän

Program med anmälan

Hösten 2020

Webbinarier

LP-stöd: Stöd för preciseringen av A1-språkets lokala läroplan för åk 3–6

  • Utbildningsstyrelsens informationspaket 1: 24.9.2020
  • Utbildningsstyrelsens informationspaket 2: 28.9.2020
  • Gemensam läroplansklinik 1: 29.10.2020
  • Gemensam läroplansklinik 2: 16.11.2020

Välj ett informationstillfälle och en läroplansklinik.

Målgrupp: Alla som är involverade i det lokala läroplansarbetet kring A1-språket inom den grundläggande utbildningen.

 

30.9

Tammerfors

När det oförutsedda händer: Beredskap på bibliotek

 

20.10

Webbinarium

Ekonomisk, social och mänsklig hållbarhet i det framtida arbetslivet

 

21.10

Webbinarium

Ledarskapsdagarna 2020 – Att ordna verksamhet under ett undantagstillstånd och sedan återgå till det nya normala

Målgrupp: Bildningsdirektörer och chefer inom utbildning och småbarnspedagogik

 

23.10

 

Vasa

 

Kollegiet Sprinkler

Målgrupp: Personal som arbetar med hörselskadade och teckenspråkiga barn i daghem och skola

 

27.10

Helsingfors

Hur hantera mobbning i skolan

 

Okt

Webbinarium

Sunda lokaler

 

2.11

Webbinarium

Män och kvinnor som hoppar av - mot alternativa och hållbara sätt att arbeta

 

5-6.11

 

Tammerfors

Nationella dagar för elev- och studerandevård 2020

Målgrupp: Skolledare, lärare, elevvårdspersonal, personal inom småbarnspedagogiken, förskola, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning, ungdomsledare, socialarbetare och övriga intresserade

Inbjudan och program

10.11

12.11

17.11

Vasa

Helsingfors

Åbo

Hjärnkunskap, hälsofrämjande och självreglering: hur hänger de ihop?

 

13.11

Helsingfors + streamning

Studieinfo

 

26.11

Åbo

AKK-mässan 2020

 

Nov

Webbinarium

Hybridpåverkan och extremfenomen

 

 

Kontaktperson:

Disa Widell
disa.widell@avi.fi
Tfn 0295 018 621

 

Läs mer Minimera

Tiedotteita

Det finns ingen ytterligare regional information om detta

Tietoa alueelta

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad

Alueelliset linkit

Det finns ingen ytterligare regional information om detta