› Tillbaka till den grafiska version
Hela Finland
Regionen

Fortbildningskalender

Fortbildning för personal inom småbarnspedagogik, skola, bibliotek, vägledning och projekt inom utbildningssektorn. Vår fortbildning utgår från de tyngdpunktsområden som undervisnings- och kulturministeriet gett för regionförvaltningsverkens fortbildning:

  1. Ledarskapskompetens och lärande gemenskap
  2. Rättsskydd och tillsyn
  3. Välbefinnande och trygghet i organisationskulturen
  4. Stöd för lärande
  5. Stärkt social kompetens
  6. Småbarnspedagogikens informationsresurs

Se hela höstens kursutbud i vår tematiska poster som går bra att skriva ut. Närmare beskrivning av fortbildningarna, program och anmälningslänkar hittar du nedan i fortbildningskalendern.

Tidpunkt

Plats                 

Fortbildning

Program med anmälan

26.8

Webbinarium

Uppväxt och lärande på en språkö

Målgrupp: Personal i daghem, skola och bibliotek på språköarna samt övriga intresserade

Program med anmälan

27.8

Webbinarium

 

Webbtillgänglighet i praktiken

Målgrupp: Webbinariet lämpar sig för alla

Program med anmälan

1.9

Webbinarium

Bibliotek, hälsa och välmående

Målgrupp: Bibliotekschefer, ledande tjänstemän, bibliotekspersonal och andra intresserade

Program med anmälan

17.9

Webbinarium

 

Skolans stöd till barn i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa

Målgrupp: Pedagogisk, vägledande och elevhälsopersonal i den grundläggande utbildningen och på andra stadiet samt alla intresserade

Program med anmälan

21.9

Helsingfors

Kreativ kommunikation: presentationer och bokprat på ett naturligt sätt

Målgrupp: Bibliotekspersonal och andra intresserade

Program med anmälan

23.9

Webbinarium

Aktuellt om informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda)

 

Hösten 2020

Webbinarier

LP-stöd: Stöd för preciseringen av A1-språkets lokala läroplan för åk 3–6

  • Utbildningsstyrelsens informationspaket 1: 24.9.2020
  • Utbildningsstyrelsens informationspaket 2: 28.9.2020
  • Gemensam läroplansklinik 1: 29.10.2020
  • Gemensam läroplansklinik 2: 16.11.2020

Välj ett informationstillfälle och en läroplansklinik.

Målgrupp: Alla som är involverade i det lokala läroplansarbetet kring A1-språket inom den grundläggande utbildningen.

 

30.9

Tammerfors

När det oförutsedda händer: Beredskap på bibliotek

 

20.10

Webbinarium

Ekonomisk, social och mänsklig hållbarhet i det framtida arbetslivet

 

21.10

Webbinarium

Ledarskapsdagarna 2020 – Att ordna verksamhet under ett undantagstillstånd och sedan återgå till det nya normala

Målgrupp: Bildningsdirektörer och chefer inom utbildning och småbarnspedagogik

 

23.10

 

Vasa

 

Kollegiet Sprinkler

Målgrupp: Personal som arbetar med hörselskadade och teckenspråkiga barn i daghem och skola

 

27.10

Helsingfors

Hur hantera mobbning i skolan

 

Okt

Webbinarium

Sunda lokaler

 

2.11

Webbinarium

Män och kvinnor som hoppar av - mot alternativa och hållbara sätt att arbeta

 

5-6.11

 

Tammerfors

Nationella dagar för elev- och studerandevård 2020

Målgrupp: Skolledare, lärare, elevvårdspersonal, personal inom småbarnspedagogiken, förskola, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning, ungdomsledare, socialarbetare och övriga intresserade

Inbjudan och program

10.11

12.11

17.11

Vasa

Helsingfors

Åbo

Hjärnkunskap, hälsofrämjande och självreglering: hur hänger de ihop?

 

13.11

Helsingfors + streamning

Studieinfo

 

26.11

Åbo

AKK-mässan 2020

 

Nov

Webbinarium

Hybridpåverkan och extremfenomen

 

 

Kontaktperson:

Disa Widell
disa.widell@avi.fi
Tfn 0295 018 621

 

Uppdaterad