› Tillbaka till den grafiska version

Fortbildningskalender

Fortbildning för personal inom småbarnspedagogik, skola, bibliotek, vägledning och projekt inom utbildningssektorn. Vår fortbildning utgår från de tyngdpunktsområden som undervisnings- och kulturministeriet gett för regionförvaltningsverkens fortbildning:

  1. Småbarnspedagogiken: stöda implementeringen av planen för småbarnspedagogik, ny lagstiftning, säkerhet
  2. Kunnande inom välmående och trygghet
  3. Språk- och kulturmedvetenhet samt att främja interkulturell sensitivitet
  4. Förebyggande av radikalisering och hatprat
  5. God förvaltningssed och lagkunskap
  6. Främja kvaliteten i undervisning och utbildningsorganisationer

Se hela vårens utbud i fortbildningspostern. Se program och anmäl dig via fortbildningskalendern nedan.

Tidpunkt

Plats                 

Fortbildning

Program med anmälan

18.2

26.2

27.2

Vasa

Helsingfors

Åbo

Preciserade riktlinjer för bedömningen i den grundläggande utbildningen

Målgrupp: Personal inom den grundläggande utbildningen, skolledare och ansvarspersoner

Inbjudan och program

12.2

3.3

4.3

Vasa

Helsingfors

Åbo

Ekonomifostran som engagerar eleverna

Målgrupp: Lärare och rektorer inom grundläggande utbildningen

 

Inbjudan och program

3.3

Vanda

Tillsynsformer inom småbarnspedagogiken

Inbjudan och program

5.3

 

Vasa

 

Kreativ kommunikation

Målgrupp: Bibliotekspersonal och andra intresserade

Inbjudan och program

10.3

12.3

25.3

Åbo

Vasa

Helsingfors

Berättarkonst och ordnande av fester

Målgrupp: Småbarnspedagoger, förskollärare, lärare och övriga intresserade

Inbjudan och program

12.3

Helsingfors

Varför sitta inne då allt hopp är ute? Att se skol- och daghemsgården som lärmiljö

Målgrupp: ledande tjänstemän, rektorer, föreståndare, lärare och personal inom småbarnspedagogik, skola och idrott och övriga intresserade

Inbjudan och program

18.3

 

Tammerfors

 

Utveckling av utbildningen inom småbarnspedagogiken
VKF-regionala träffar

Målgrupp: Utbildnings- och fortbildningsanordnare, anordnare och producenter av småbarnspedagogik, övriga intresserade

Inbjudan och program

18-19.3

Åbo

Vägledardagarna: På väg mot år 2030

Målgrupp: Elev- och studiehandledare, vägledare på alla utbildningsstadier, i arbets- och näringsbyråerna, i arbets- och ungdomsverkstäderna, inom integrationsprocesser och vägledningsprojekt samt övriga intresserade.

Inbjudan och program

24.3

 

Vasa

 

Sunda lokaler

Målgrupp: Kommunernas beslutsfattare, tjänstemän och personal som i sitt arbete möter teman kring inomhusluft inom t.ex. miljöhälsovården, bildningsväsendet, arbetarskyddet samt övriga intresserade

Inbjudan och program

23.4

 

Webbinarie

Webbtillgänglighet i praktiken

Målgrupp: Alla intresserade

 

29.4

kl. 14-15

Webbinarie

 

Grunderna i upphovsrätt

Målgrupp: Lärare

 

5.5

Tammerfors

Mod att fortsätta förnya yrkesutbildningen

 

12.5

 

Helsingfors

 

Hur hantera mobbning?

 

 

28.5

 

Helsingfors

 

Kreativ kommunikation

Målgrupp: Bibliotekspersonal och övriga intresserade

 

 

Kontaktperson:

Disa Widell
disa.widell@avi.fi
Tfn 0295 018 621

 

Uppdaterad