› Tillbaka till den grafiska version

Fortbildningskalender

Fortbildning för personal inom småbarnspedagogik, skola, bibliotek, vägledning och projekt inom utbildningssektorn. Vår fortbildning utgår från de tyngdpunktsområden som undervisnings- och kulturministeriet gett för regionförvaltningsverkens fortbildning:

  1. Småbarnspedagogiken: stöda implementeringen av planen för småbarnspedagogik, ny lagstiftning, säkerhet
  2. Kunnande inom välmående och trygghet
  3. Språk- och kulturmedvetenhet samt att främja interkulturell sensitivitet
  4. Förebyggande av radikalisering och hatprat
  5. God förvaltningssed och lagkunskap
  6. Främja kvaliteten i undervisning och utbildningsorganisationer

Se hela vårens kursutbud i vår tematiska poster som går bra att skriva ut. Närmare beskrivning av fortbildningarna, program och anmälningslänkar hittar du nedan i fortbildningskalendern.

 

Tidpunkt

Plats                 

Fortbildning

Program med anmälan

10.12

 

Helsingfors

 

MAPA - en metod för att hantera aggressiva personer

Målgrupp: Personal inom småbarnspedagogik, förskola, grundläggande utbildning, gymnasium och yrkesutbildning

Inbjudan och program

 

16.1

Helsingfors

Bibliotekschefsmöte 2020 - Rekrytering och kompetens

Målgrupp: Bibliotekschefer, enhets– och servicechefer, bildningsdirektörer och andra ansva-riga för kommunernas bibliotekstjänster

Inbjudan och program

18.2

26.2

27.2

Vasa

Helsingfors

Åbo

Preciserade riktlinjer för bedömningen i den grundläggande utbildningen

Målgrupp: Personal inom den grundläggande utbildningen, skolledare och ansvarspersoner

Inbjudan och program

12.2

3.3

4.3

Vasa

Helsingfors

Åbo

Ekonomifostran som engagerar eleverna

Målgrupp: Lärare och rektorer inom grundläggande utbildningen

 

Inbjudan och program

3.3

Helsingfors

Tillsynsformer inom småbarnspedagogiken

 

10.3

12.3

25.3

Åbo

Vasa

Helsingfors

Berättarkonst och ordnande av fester

 

 

18.3

 

Tammerfors

 

Utveckling av utbildningen av personal inom småbarnspedagogiken
VKF-regionala träffar

Målgrupp: Personal inom småbarnspedagogik

 

18-19.3

Åbo

Vägledardagarna: På väg mot år 2030

 

24.3

 

Vasa

 

Sunda utrymmen

 

 

Kontaktperson:

Disa Widell
disa.widell@avi.fi
Tfn 0295 018 621

 

Uppdaterad