› Tillbaka till den grafiska version

Fortbildningskalender

Fortbildning för personal inom småbarnspedagogik, skola, bibliotek, vägledning och projekt inom utbildningssektorn. Vår fortbildning utgår från de tyngdpunktsområden som undervisnings- och kulturministeriet gett för regionförvaltningsverkens fortbildning:

  1. Småbarnspedagogiken: stöda implementeringen av planen för småbarnspedagogik, ny lagstiftning, säkerhet
  2. Kunnande inom välmående och trygghet
  3. Språk- och kulturmedvetenhet samt att främja interkulturell sensitivitet
  4. Förebyggande av radikalisering och hatprat
  5. God förvaltningssed och lagkunskap
  6. Främja kvaliteten i undervisning och utbildningsorganisationer

Se hela höstens kursutbud i vår tematiska poster som går bra att skriva ut. Närmare beskrivning av fortbildningarna, program och anmälningslänkar hittar du nedan i fortbildningskalendern.

Tidpunkt

Plats                 

Fortbildning

Program med anmälan

22.10

29.10

Vasa

Helsingfors

Fortbildningsturné i Svenskfinland: Bibliotek i samarbete med andra

Målgrupp: Bibliotekspersonal och ledandre tjänstemän

Inbjudan och program

22.10

24.10

Vasa

Helsingfors

Personlig tillämpning i yrkesutbildningen - Vad innebär det?

Målgrupp: Elev- och studiehandledare, karriärvägledare och övrig personal inom vägledning, bildningsdirektörer

Inbjudan och program


30.10

Åbo

Att lyckas med webbinarier

Målgrupp: lärare, vägledare och studiehandledare, bibliotekspersonal, elevhälsopersonal, administrativ personal, ledande tjänstemän


Anmälan

6-7.11

 

Åbo

 

Nätverksträff för ledare inom småbarnspedagogiken

Målgrupp: Ledare inom småbarnspedagogik

Inbjudan och program

12.11

13.11

Helsingfors

Vasa

Elev- och studerandevårdsdagarna

Målgrupp: Personal och tjänstemän inom småbarnspedagogik, förskola, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning, elevhälsopersonal

Inbjudan och program

15.11

 

Helsingfors

+ stream

Studieinfo

Målgrupp: Vägledare, elev- och studiehandledare

Inbjudan och program

20-21.11

 

Helsingfors

 

På barnens villkor? En nordisk konferens om barns delaktighet i bibliotek och kulturverksamhet

Målgrupp: Personal inom bibliotek, kulturverksamhet, småbarnspedagogik och skola

Inbjudan och program

21.11

 

Helsingfors

 

Begåvade elever i skolan - vart är vi på väg?

Målgrupp: Personal och tjänstemän inom grundläggande utbildning

Inbjudan och program

27.11

 

Helsingfors

 

AKK-mässan

Målgrupp: personal inom dagvård, förskola, skola, skolgångshandledare, vård och omsorg, sociala sektorn, anhöriga, assistenter, fysio- och ergoterapeuter, talterapeuter, elevvårdspersonal och studerande

Program och anmälan

28.11

 

Tammerfors

 

GLP2021, nya gymnasielagen och penkis-videorelease

Målgrupp: Rektorer, lärare och övrig personal i gymnasierna

 

10.12

 

Helsingfors

 

MAPA - en metod för att hantera aggressiva personer

Målgrupp: Personal inom småbarnspedagogik, förskola, grundläggande utbildning, gymnasium och yrkesutbildning

Inbjudan och program

FULLSATT

Kontaktperson:

Disa Widell
disa.widell@avi.fi
Tfn 0295 018 621

 

Uppdaterad