› Tillbaka till den grafiska version

Fortbildning

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet (svenska enheten) ordnar fortbildning för personal inom småbarnspedagogisk verksamhet, förskola, skola, bibliotek och vägledning.

Fortbildningar som vi ordnar finns i vår fortbildningskalender .

Program med närmare information sänds till berörda målgrupper och kommer att finnas tillgängliga under Aktuellt/Evenemang och utbildning

Koulutukset ja tapahtumat

Läs mer Minimera

Regional information

Kontaktpersoner i fortbildningsärenden vid Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet:

Widell Disa, överinspektör för bildningsväsendet, tfn 0295 018 621

Kontaktperson i frågor som berör svenskspråkig  fortbildning av bibliotekspersonal
Susanne Ahlroth,  överinspektör, tfn 0295 018 762

E-post: fornamn.efternamn@avi.fi


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela