Fortbildning

Regionförvaltningsverken ordnar fortbildning kring aktuella teman med syfte att utveckla bibliotekspersonalens kompetens. Tidsenlig yrkeskompetens ger förutsättningar att förbättra kvaliteten på bibliotekens tjänster till förmån för invånarnas välbefinnande. Fortbildningen ordnas i form av kortkurser och enskilda informations- och temadagar regionvis.

Biblioteken får information om kommande fortbildning via e-post, i info-brev och händelsekalendern på regionförvaltningsverkens webbplats samt på Biblioteken.fi. Svenska enheten sammanställer också en fortbildningskalender över svenskspråkig fortbildning.

Material från tidigare fortbildning

Bibliotekskanalen, som upprätthålls av Biblioteken.fi, kan du hitta intervjuer och föreläsningar som är inspelade på våra fortbildningsdagar.

Minna von Zansen: Celia och bibliotek för alla

Funktionsnedsättning, bemötande och tillgänglighet: intervju med Gunilla Löfman

Peter Alsbjer: Folkbiblioteken på nya vägar

Elspeth Randelin: Läsande förebilder – var hittar vi dem?

Elspeth Randelin inspirerar till läsning

William G. Brozo: Om pojkars läsning

 

Kontaktperson i frågor som berör svenskspråkiga bibliotekstjänster:

Susanne Ahlroth, tfn 0295 018 762

E-post: susanne.ahlroth(at)avi.fi

Uppdaterad

Genvägar

På andra webbplatser