Internationell verksamhet och närområdessamarbete

Regionförvaltningsverken deltar i den internationella verksamheten inom biblioteksbranschen tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet. Målsättningen är att vidga bibliotekspersonalens internationella kontakter och nätverk. Avsikten är också att förbättra personalens möjligheter att delta i internationella möten och utbildningar både utomlands och i hemlandet.

Undervisnings- och kulturministeriet gav tillsammans med de övriga nordiska biblioteksmyndigheterna under åren 1968-2016 ut tidskriften Scandinavian Library Quarterly. SLQ var en tidskrift om nordiska allmänna och vetenskapliga bibliotek och utkom som pappers- och nättidskrift fyra gånger om året. Samtliga nummer av tidskriften som utkom under åren kan nu läsas på tidskriftens webbsida.

 

 

Kontaktperson:

Susanne Ahlroth, tfn 0295 018 762

E-post: susanne.ahlroth(at)avi.fi

Regional information

Ytterligare information - Västra och Inre Finland

Reserapport

Umeå 23.-24.3.2015, Bodil Erikssons reserapport

Väven 3.12.2015, Mervi Heikkiläs reserapoort  (på finska)

Guangzhou 18.-20.12.2015, Petri Tonteris reserapport (på finska)

 

 

Överinspektör för biblioteksväsendet Anneli Ketonen, puh. 0295 018 818

Överinspektör för biblioteksväsendet  Marjariitta Viiri, puh.  0295 018 823

E-post: förnamn.släktnamn(at)avi.fi

 


Uppdaterad