Publikationer

Biblioteksväsendet inom regionförvaltningen publicerar specialutredningar och basserviceutvärderingar.

Specialutredningar

Basserviceutvärderingar

Tidigare utvärderingar av basservicen (på finska)

 

Kontaktperson i frågor som berör svenskspråkiga bibliotekstjänster:

Susanne Ahlroth, tfn 0295 018 762

E-post: susanne.ahlroth(at)avi.fi

 

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

Genvägar