Aktuellt

Biblioteksinfo är biblioteksväsendets nationella nyhetsbrev, som utkommer fyra gånger om året.  Det sänds per e-post till personalen inom de allmänna biblioteken och till prenumeranter.

2020

2019

2018

Arkiv

Aktuellt om bibliotek ingår också i svenska enhetens nyhetsbrev. Överinspektör Susanne Ahlroth skriver även om aktuella biblioteksfrågor i Finlands svenska biblioteksförenings tidskrift Bibban.

Kontaktperson i frågor som berör svenskspråkiga bibliotekstjänster: Susanne Ahlroth, tfn 0295 018 762

E-post: susanne.ahlroth(at)avi.fi


Förhindrande av coronavirussmitta vid användningen av bibliotekstjänster

I oktober är det fortfarande viktigt att se till att det är tryggt att delta i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Tillställningar för mer än 50 personer får ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus om man följer anvisningarna om avstånd och hygienrutiner. 

Mer information: 

 

Kundbetjäning och handledning

Kundservicen sköts så att den tid som tillbringas i utrymmet är så kort som möjligt och med beaktande av säkerhetsavståndet på minst 1–2 meter.

Undvik att använda datorer och dataterminaler eller annan utrustning som är i kollektivt bruk eller rengör dem efter varje enskild person som använt dem.   

Bokbussar

Biblioteket har tagit i beaktande anvisningarna från undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd 21.9.2020 samt Arbetshälsoinstitutet och Arbetarskyddsförvaltningen.

Självbetjäningstjänster och meröppna bibliotek

Självbetjäningstjänster kan tas i bruk, såvida serviceanordnaren kan övervaka att anvisningarna om hygien och hälsosäkerhet efterföljs.

Hemtjänst

Innan hemtjänsten återupptas utvärderar biblioteket situationen och sättet att producera tjänsten tillsammans med kommunens hälsomyndigheter.

Städning

Arbetshälsoinstitutets anvisningar om städning i alla slags lokaler ska följas.

Mer information och anvisningar:

Uppdaterad

Genvägar

På andra webbplatser