Aktuellt

Biblioteksinfo är biblioteksväsendets nationella nyhetsbrev, som utkommer fyra gånger om året.  Det sänds per e-post till personalen inom de allmänna biblioteken och till prenumeranter. Biblioteksinfo publiceras också på regionförvaltningsverkens webbsida.

 

Nyhetsbrev för biblioteksvädendets regionala förvaltning 3-2018

Nyhetsbrev för biblioteksväsendets regionala förvaltning 2-2018

Nyhetsbrev för biblioteksväsendets regionala förvaltning 1-2018

Arkiv

 

Aktuellt om bibliotek ingår också i svenska enhetens nyhetsbrev.

Överinspektör Susanne Ahlroth skriver även om aktuella biblioteksfrågor i Finlands svenska biblioteksförenings tidskrift Bibban.

 

 

Kontaktperson i frågor som berör svenskspråkiga bibliotekstjänster:

Susanne Ahlroth, tfn 0295 018 762

E-post: susanne.ahlroth(at)avi.fi

Uppdaterad

Genvägar

På andra webbplatser