Bibliotek

Regionförvaltningsverken har som målsättning att erbjuda högklassiga bibliotekstjänster som bidrar till delaktighet, välbefinnande och en god vardag. Biblioteks- och informationstjänsternas betydelse ökar i takt med utvecklingen och kunnandet. 

Bibliotekstjänsterna är när- och basservice.

Regionförvaltningsverken följer upp och stödjer bibliotekens verksamhet:

  • understöd för utveckling av verksamheten
  • fortbildning av bibliotekspersonalen
  • informationsstyrning
  • stöd för internationalisering

Regionförvaltningsverken utvärderar tillgången till och kvaliteten på bibliotekstjänsterna:

  • statistik och årlig utvärdering
  • utvärdering av basservicen och andra regionala utvärderingar

 

Kontaktperson i frågor som berör svenskspråkiga bibliotekstjänster:
Susanne Ahlroth, tfn 0295 018 762
E-post: susanne.ahlroth(at)avi.fi

Uppdaterad