Påbörjande och färdigställande av projekt

Anmälan om färdigställande görs på blanketten Anmälan om påbörjande och färdigställande inom januari månad det år som följer på året för färdigställandet, så att utbetalningen av statsunderstöd som beviljats som efterfinansiering kan starta i mars samma år.

För alla projekt levereras en slutgiltig projektredovisning inom sex månader efter att projektet färdigställts.

Alla ovan nämnda anmälningar lämnas till regionförvaltningsverket.

Uppdaterad

Blanketter