Biblioteksbyggande och bokbussar

I lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) infördes en ändring som gällde anläggningsprojekt och som trädde i kraft 1.1.2015.  Finansieringen av bibliotekens anläggningsprojekt har avslutats.

Regionförvaltningsverken ger vidare anvisningar och råd kring planering, genomförande och finansiering av anläggningsprojekt.
Regionförvaltningsverken befrämjar den så kallade procentprincipen som gäller konst i biblioteksbyggandet.

Statsunderstöd för anskaffning av bokbussar

Undervisnings- och kulturministeriet öppnar en ansökan om statsunderstöd för anskaffning av bokbussar. Ansökningstiden är 1.6.-31.8.2020.

Undervisnings- och kulturministeriet kan dela ut sammanlagt 1 000 000 euro i understöd. Understöd kan beviljas till ett belopp av 125 000 euro per buss, dock så att understödet kan täcka högst 50% av det totala anskaffningspriset. Avsikten är att fatta besluten i oktober 2020.

Anskaffningen ska göras senast före utgången av år 2022.

Utlysningen av bidragsansökan: https://minedu.fi/sv/understoden/understod/-/asset_publisher/erityisavustus-kirjastoautojen-hankintaan

Uppdaterad