Biblioteksbyggande och bokbussar

I lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) infördes en ändring som gällde anläggningsprojekt och som trädde i kraft 1.1.2015.  Finansieringen av bibliotekens anläggningsprojekt har avslutats.

Regionförvaltningsverken ger vidare anvisningar och råd kring planering, genomförande och finansiering av anläggningsprojekt.

Regionförvaltningsverken befrämjar den så kallade procentprincipen som gäller konst i biblioteksbyggandet.

 

Uppdaterad