Bibliotek, bildning, idrott, småbarnspedagogik, ungdom 

 

OBS! Blanketterna går bäst att öppna, fylla i och skriva ut i webbläsarna Mozilla Firefox och Google Chrome.


BibliotekBildning | Byggande av läroanstalter | IdrottSmåbarnspedagogik | Ungdom |

 

Bibliotek

Statsunderstöd för bibliotek  (elektronisk ansökan)
     Anvisningar för den elektroniska ansökningsblanketten (undervisnings- och kulturministeriet)

Resebidrag till bibliotekspersonalen (elektronisk ansökan)
Anvisningar (regionförvaltningsverket)     

Idrott

Skolan i rörelse - utvecklingsunderstöd (elektronisk ansökan)
    Anvisningar för den elektroniska ansökningsblanketten (undervisnings- och kulturministeriet)

  • Anhållan om utbetalning: pdf , word
  • Redovisning av användningen av statsunderstöd: pdf , word

Statsunderstöd för lokal utveckling av motionsinriktad livsstil (elektronisk ansökan)
    Anvisningar för den elektroniska ansökningsblanketten (undervisnings- och kulturministeriet)

  • Redovisning av användningen: word

Ansökan om statsunderstöd för anläggningsprojekt som avser idrottsanläggning

Anvisningar för den elektroniska ansökningsblanketten (undervisnings- och kulturministeriet)

Projektredovisning för anläggningsprojekt för idrottsanläggning

Anhållan om utbetalning av statsunderstöd för byggande av idrottsanläggningar

  • Anhållan om utbetalning av statsunderstöd för byggande av idrottsanläggningar: pdf , word

Blankett för finansieringsplan för idrottsanläggningar

 Integrering av invandrare med hjälp av idrott (elektronisk ansökan)
        Anvisningar för den elektroniska ansökningsblanketten (undervisnings- och kulturministeriet)

  • Anhållan om utbetalning/anmälan om annullering av statsunderstöd: pdf, word
  • Redovisning av användningen av utvecklingsunderstöd för idrott och motion för invandrare: pdf, word

Ungdom

Ungdomsverkstäder (elektronisk ansökan)
          Anvisningar för den elektroniska ansökningsblanketten (undervisnings- och kulturministeriet)

Uppsökande ungdomsarbete (elektronisk ansökan)
           Anvisningar för den elektroniska ansökningsblanketten (undervisnings- och kulturministeriet)

Lokal hobbyverksamhet för barn och unga  (elektronisk ansökan)
        Anvisningar för den elektroniska ansökningsblanketten (undervisnings- och kulturministeriet)

Ungdomsinformations- och rådgivningsarbete och digitalt ungdomsarbete  (elektronisk ansökan) 
           Anvisningar för den elektroniska ansökningsblanketten (Undervisnings- och kulturministeriet)

Utveckling av den regionala och lokala verksamheten på ungdomsområdet  (eletronisk ansökan) 

Anvisningar (Undervisnings- och kulturministeriet)

Småbarnspedagogik

  • Anmälan om eller ändring av produktion av privat småbarnspedagogik (pdfword) 
  • Anmälan om ny ansvarsperson/förändrade uppgifter för ansvarspersonen inom privat småbarnspedagogik (pdfword)
  • Anmälan om upphörande av privat småbarnspedagogik (pdfword
  • Anvisningar om anmälningspliktig småbarnspedagogik och ifyllnadsanvisning för anmälningsblanketten (pdf, word)    

Byggande av läroanstalter 

Uppdaterad