› Tillbaka till den grafiska version

E-postadresser till regionförvaltningsverkens registratorskontor

 

Använd den officiella administrativa e-postadressen. Registraturen tar emot officiella dokument, registrerar dem i sitt system för ärendehantering och informerar om vilken myndighet som handhar ärendet och ger kundrådgivning.

Registratorskontoret sänder under ämbetsverkets öppethållningstid ett meddelande om att meddelandet har kommit fram.

E-postbilagor kan vara högst 50 MB.

När man skickar e-post till regionförvaltningsverket kan storleken på eventuella bilagor vara högst 50 megabyte per meddelande. Om bilagorna är större än detta kan de skickas med krypterad e-post. Avsändaren ansvarar för att meddelandet kommer fram till myndigheten (Lagen om elektronisk kommunikation, 8 §).

Krypterad e-post

E-postmeddelanden som skickas med vanlig e-post är inte krypterade, vilket innebär att informationssäkerheten för sekretessbelagda uppgifter kan äventyras. Använd en krypterad e-postförbindelse när du skickar material som är sekretessbelagt eller annat känsligt materialMed krypterad e-post kan man också skicka stora bilagor. Observera att den krypterade förbindelsen endast fungerar på följande adress: Länk: Krypterad e-post

Obs! Ändra språket på din browser till svenska ifall du vill använda skyddad e-post på svenska.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, registratorskontoret

 • E-post: registratur.sodra(at)rfv.fi
   

Regionförvaltningsverket i Östra Finland, registratorskontoret

 • E-post: kirjaamo.ita(at)avi.fi
   

Regionförvaltningsverket i Lappland, registratorskontoret

 • E-post: kirjaamo.lappi(at)avi.fi
   

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, registratorskontoret

 • E-post: registratur.sydvastra(at)rfv.fi
   

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, registratorskontoret

 • E-post: registratur.vastra(at)rfv.fi


Regionförvaltningsverket i Norra Finland, registratorskontoret

 • E-post: kirjaamo.pohjois(at)avi.fi


Andra kontaktuppgifter till regionförvaltningsverkens registratorskontor

 

Läs mer Minimera

Tiedotteita

Det finns ingen ytterligare regional information om detta

Tietoa alueelta

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad

Alueelliset linkit

Det finns ingen ytterligare regional information om detta