› Tillbaka till den grafiska version

E-postadresser till regionförvaltningsverkens registratorskontor

 

Använd den officiella administrativa e-postadressen. Registraturen tar emot officiella dokument, registrerar dem i sitt system för ärendehantering och informerar om vilken myndighet som handhar ärendet och ger kundrådgivning.

Registratorskontoret sänder under ämbetsverkets öppethållningstid ett meddelande om att meddelandet har kommit fram.

E-postbilagorna får vara högst 20 MB

Om du kontaktar regionförvaltningsverket med e-post och bifogar filer till meddelandet får bilagorna vara högst 20 megabyte (MB) per e-postmeddelande. Om bilagorna är större än det här måste man göra filerna mindre eller skicka bilagorna i flera e-postmeddelanden. Du kommer väl ihåg att det är avsändaren som ansvarar för att ett e-postmeddelande kommer fram till myndigheten (8 § i lagen om elektronisk kommunikation).

Skyddad e-post

Använd skyddad förbindelse, om du sänder material som innehåller uppgifter som  är sekretessbelagda eller annars  känsliga. Observera att den skyddade förbindelsen enbart fungerar med nedan angivna adress. Länken till Skyddad e-post

Obs! Ändra språket på din browser till svenska ifall du vill använda skyddad e-post på svenska.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, registratorskontoret

 • E-post: registratur.sodra(at)rfv.fi
   

Regionförvaltningsverket i Östra Finland, registratorskontoret

 • E-post: kirjaamo.ita(at)avi.fi
   

Regionförvaltningsverket i Lappland, registratorskontoret

 • E-post: kirjaamo.lappi(at)avi.fi
   

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, registratorskontoret

 • E-post: registratur.sydvastra(at)rfv.fi
   

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, registratorskontoret

 • E-post: registratur.vastra(at)rfv.fi


Regionförvaltningsverket i Norra Finland, registratorskontoret

 • E-post: kirjaamo.pohjois(at)avi.fi


Andra kontaktuppgifter till regionförvaltningsverkens registratorskontor

 

Läs mer Minimera

Tiedotteita

Det finns ingen ytterligare regional information om detta

Tietoa alueelta

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad

Alueelliset linkit

Det finns ingen ytterligare regional information om detta