› Tillbaka till den grafiska version

E-postadresser till regionförvaltningsverkens registratorskontor

 

Använd den officiella administrativa e-postadressen. Registraturen tar emot officiella dokument, registrerar dem i sitt system för ärendehantering och informerar om vilken myndighet som handhar ärendet och ger kundrådgivning.

Registratorskontoret sänder under ämbetsverkets öppethållningstid ett meddelande om att meddelandet har kommit fram.

E-postbilagor kan vara högst 50 MB.

När man skickar e-post till regionförvaltningsverket kan storleken på eventuella bilagor vara högst 50 megabyte per meddelande. Om bilagorna är större än detta kan de skickas med krypterad e-post. Avsändaren ansvarar för att meddelandet kommer fram till myndigheten (Lagen om elektronisk kommunikation, 8 §).

Krypterad e-post

E-postmeddelanden som skickas med vanlig e-post är inte krypterade, vilket innebär att informationssäkerheten för sekretessbelagda uppgifter kan äventyras. Använd en krypterad e-postförbindelse när du skickar material som är sekretessbelagt eller annat känsligt materialMed krypterad e-post kan man också skicka stora bilagor. Observera att den krypterade förbindelsen endast fungerar på följande adress: Länk: Krypterad e-post

Obs! Ändra språket på din browser till svenska ifall du vill använda skyddad e-post på svenska.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, registratorskontoret

 • E-post: registratur.sodra(at)rfv.fi
   

Regionförvaltningsverket i Östra Finland, registratorskontoret

 • E-post: kirjaamo.ita(at)avi.fi
   

Regionförvaltningsverket i Lappland, registratorskontoret

 • E-post: kirjaamo.lappi(at)avi.fi
   

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, registratorskontoret

 • E-post: registratur.sydvastra(at)rfv.fi
   

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, registratorskontoret

 • E-post: registratur.vastra(at)rfv.fi


Regionförvaltningsverket i Norra Finland, registratorskontoret

 • E-post: kirjaamo.pohjois(at)avi.fi


Andra kontaktuppgifter till regionförvaltningsverkens registratorskontor

 

Uppdaterad