› Tillbaka till den grafiska version

Kontrollen av fastighetsdata om begravningsplatser

I april 2010 började man kontrollera att begravningsplatsfastigheter i hela Finland överensstämmer med begravningslagen. I Finland finns det sammanlagt 1 100 begravningsplatser som hålls av evangelisk-lutherska och ortodoxa församlingar, och cirka 270 av dessa uppfyllde kraven på begravningsplatser i begravningslagen. Dessutom finns andra församlingars och föreningars begravningsplatser samt enskilda gravplatser.

Fastighetsdata om begravningsplatserna kontrolleras i fastighetsdatasystemet. Begravningsplatsfastigheterna ska överensstämma med begravningslagen (457/2003). Huvudmannen för en begravningsplats ska ha lagfarten till fastigheten eller sådan legorätt eller annan nyttjanderätt till fastigheten som inskrivits med främsta företräde och ha fått samtycke av fastighetens ägare till anläggandet av begravningsplatsen. Lego- eller nyttjanderätten ska avtalas på viss tid, minst 130 och högst 200 år. En begravningsplatsfastighet får inte vara intecknad, och den får inte vara föremål för andra inskrivna särskilda rättigheter än de som avses i begravningslagen. En anteckning om den begränsning i rätten att råda över en fastighet som används som begravningsplats ska göras i lagfarts- och inteckningsregistret.

Ifall uppgifterna i fastighetsdataregistret om en fastighet som används som begravningsplats inte överensstämmer med begravningslagen, skickar regionförvaltningsverket i Östra Finland en begäran om utredning till huvudmannen för begravningsplatsen. Med begäran skickas också en tabell över ofullständiga fastighetsdata och anvisningar om åtgärder. Huvudmannen för en begravningsplats som får en begäran om utredning ska genast kontakta den lantmäteribyrå inom vars område fastigheten finns, för att inleda ärendet och åtgärda bristerna. Kontaktuppgifterna till lantmäteribyrån finns i begäran om utredning.

Även huvudmannen för en begravningsplats som överensstämmer med begravningslagen informeras om detta per brev och får en tabell över fastighetsdata.

Mer information:

överinspektör för biblioteksväsendet Pirkko Rusi, tfn. 0295 016 518
fornamn.efternamn(at)avi.fi
Regionförvaltningsverket i Östra Finland

 

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela