Fastighetsförmedling

Regionförvaltningsverket upprätthåller ett register över fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser som förmedlar hyreslägenheter och hyreslokaler.

Innan en förmedlingsrörelse inleder sin verksamhet ska den registreras hos det regionförvaltningsverk inom vars område rörelsens förvaltning huvudsakligen kommer att skötas.

Förmedlingsrörelsen kan vara registrerad hos ett regionförvaltningsverk trots att den har ett verksamhetsställe på ett annat regionförvaltningsverks område.

Regionförvaltningsverket ger information om de uppgifter som ska antecknas i registret samt registerutdrag.

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela