Deponering med stöd av fastighetsbildningslagen

Deponeringar som grundar sig på fastighetsbildningslagen hänför sig till situationer då ett samfällt område inlöses. Ofta är det fråga om deponering av ersättningar för inlösning av tillandningar.

 

Genom att i personsökningen söka på ämnesordet "talletukset" hittar du alla personer som sköter depositionsärenden i de olika regionförvaltningsverken.

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

Genvägar

lagar och förordningar