Klagomål

Till regionförvaltningsverket kan man framföra klagomål om brister i myndigheternas agerande i anslutning till djurs hälsa och välmående, exempelvis den verksamhet som bedrivs av myndigheterna som ansvarar för djurskydd eller veterinärvård. Klagomål kan även framföras i anslutning till veterinärers yrkesutövande, exempelvis veterinärens eller djursjukhusets vård. Även Evira behandlar klagomål relaterade till veterinärers verksamhet.

Klagomål

Läs mer Återställa
Uppdaterad

Genvägar

lomakkeet