Klagomål

Ett klagomål är en anmälan eller angivelse om felaktigt förfarande eller försummelse och anförs hos en högre myndighet eller hos en myndighet som enligt någon särskild bestämmelse prövar klagomål. Efter att ha satt sig in i klagomålet kan myndigheten utöva administrativ styrning över den instans vars verksamhet klagomålet gäller.

Klagomål prövas av många olika myndigheter. Förutom av regionförvaltningsverket prövas klagomål av bl.a. Valvira, justitiekanslern och riksdagens justitieombudsman. I lagstiftningen finns det närmare angett vilken myndighet som är behörig i ett visst ärende. En myndighet kan överföra ett klagomål till den behöriga myndigheten för att prövas där.

Hos regionförvaltningsverket kan klagomål anföras i följande frågor:

  1. familjetjänster och sociala tjänster
  2. hälso- och sjukvård
  3. småbarnsfostran, förskoleundervisning, grundskole- och gymnasieundervisning, grundläggande konstundervisning och yrkesundervisning
  4. kommunalt miljö- och hälsoskydd (ärenden som rör livsmedel, hälsoskydd, tobak, kemikalier, konsumentsäkerhet och djurskydd) samt privata och offentliga veterinärtjänster
  5. annan kommunal verksamhet (lagstiftningen kan innehålla vissa begränsningar av regionförvaltningsverkets behörighet)
  6. räddningsverkets verksamhet
  7. rennäring (administrativa ärenden)
  8. medling vid brott och tvister
  9. ekonomi- och skuldrådgivnin
Uppdaterad

Genvägar

På andra webbplatser