Resultaten från bibliotekens riksomfattande användarenkät

Sammanlagt svarade över 28 000 på enkäten. En tredjedel svarade på den elektroniska svarsblanketten. Resultatet var mycket bra jämfört med tidigare riksomfattande enkäter. Tack alltså till er för att ni marknadsförde den till era användare!

Då ni undersöker resultaten lönar det sig att fästa uppmärksamhet vid mängden respondenter i ert bibliotek eller kommun och deras bakgrundsuppgifter (ålder, kön m.m.), eftersom gruppen respondenter kan ha fördelat sig annorlunda än biblioteksanvändarna i allmänhet. Lättast hittar ni sammanställningen av respondenter under "respondenternas struktur" uppe till höger på rapporteringsplattformen.

De öppna svaren har ni redan tillgång till när det gäller dem som svarat på pappersblankett, men de elektroniska finns ännu hos oss. Vi sänder dem kommunvis från RFV under september månad. Offentligt syns de bara som ordmoln i rapporteringsplattformen.

Resultaten finns samlade på finska, svenska och engelska på rapporteringsplattformen:

http://survey.taloustutkimus.fi/dashboard/kirjastot_avoin/

Plattformen har gjorts i samarbete mellan Regionförvaltningsverken och Taloustutkimus. Södra Finlands Regionförvaltningsverk har också sammanställt en rapport om det riksomfattande resultatet http://www.avi.fi/web/avi/julkaisut-2018. Rapporten kommer att översättas till svenska.

Information: Om enkäten och resultaten: Antti Seppänen, tfn 0295 016 354, antti.seppanen@avi.fi och Susanne Ahlroth, tfn 0295 018 762, susanne.ahlroth@avi.fi

Om rapporteringsplattformen: Petra Lehmuskunnas, tfn 050 439 4489, petra.lehmuskunnas@taloustutkimus.fi

 

Uppdaterad