Internationell verksamhet

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet (svenska enheten) deltar i internationellt samarbete inom sitt ansvarsområde via Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande, NVL och Nordiskt bibliotekssamarbete. Svenska enheten följer aktivt med utvecklingen inom bildningsfältet i Norden genom olika former av kunskapsutbyte.

Nordiskt nätverk för Vägledning inom NVL
Svenska enheten är representerad i Nordiskt nätverk för Vägledning inom NVL.  Nätverket medverkar till att de nordiska vägledningstjänsterna för vuxna utvecklas genom att sprida information om policy och praxis och  ger de nordiska vägledarna möjligheter till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Kontaktperson: Carola Bryggman, carola.bryggman(at)avi.fi, tfn 0295 018 612

Utveckla nya Erasmus+–projekt
Funderar din skola på att starta ett nytt Erasmus+-projekt? Vill ni utveckla nya sätt att inkludera och integrera nyanlända? Eller har ni nya saker på gång inom fostran för konst och kultur och vill benchmarka dessa med andra skolor i Europa? Svenska enheten har knutit kontakt med projektpersonal i Nederländerna, Spanien och Italien inom den allmänbildande utbildningen (åldrarna 12-18), yrkesutbildningen och vuxenutbildningen som gärna kommer i kontakt med skolor i Finland för att diskutera och utveckla nya Erasmus+-projekt.

Bekanta dig med Erasmus+-programmets prioriteringar på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Kontakt: överinspektör Disa Widell, disa.widell@avi.fi, tfn 0295 018 621

Svenska enheten besökte Stockholm
Svenska enheten gjorde ett studiebesök till Stockholm 7–8.6.2017 för att bekanta sig med motsvarande myndigheters verksamhet i Sverige. Där är Skolverket och Skolinspektionen de två centrala skolmyndigheterna. Vi besökte också Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Statens kulturråd och Kista bibliotek. Därutöver bekantade vi oss med barn- och elevombudets (BEO) verksamhet. Läs Malin Erikssons bloggtext om det sistnämnda!

Se bildgalleri från resan!

Ta del av Skolverkets publikationer nedan.


Skolverket

Skolinspektionen
Statens kulturråd
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Kista bibliotek

 

Regional information

Internationella ärenden vid Regionförvaltningsverkets svenska enhet för bildningsväsendet:

Kontaktperson:

Direktör Marianne West-Ståhl, tfn. 0295 018 623

E-post: fornamn.efternamn(at)avi.fi


Uppdaterad