› Tillbaka till den grafiska version

Publikationer

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket publikationer. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

julkaisut

Egenkontroll vid dygnet-runt-enheter inom äldreomsorgen

Piia Vehkoja
Päivi Vainio

Tavastehus 2017

Publikationer från regionförvaltningsverket 34/2017
ISSN 2343-3132
ISBN 978-952-5890-79-2

Läs publikationen (PDF 810 kt)

Sammandrag:

I denna undersökning granskades innehållet i egenkontrollplanerna från de dygnet-runt-enheter inom äldreomsorgen (21 st.) som deltog i en tillsynskampanj som Regionförvaltningsverket i Södra Finland genomförde under 2016 och 2017. I undersökningen bedömde vi om planerna för egenkontroll motsvarar den föreskrift om egenkontrollplaner som upprättats av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira 1/2014). När det gällde enheterna inom äldreomsorgen låg fokus i granskningen på riskhantering, klienternas ställning och rättigheter och klientsäkerheten. Dessutom undersökte vi om planerna också tog upp personalens anmälningsskyldighet enligt 48 § och 49 § i socialvårdslagen.

Syftet med undersökningen var att ge verksamhetsenheterna vägledning i hur de kan utveckla egenkontrollen så att den baserar sig på en systematisk riskhantering och således kan utgöra en ändamålsenlig del av kvalitets- och klientsäkerhetsarbetet. Eftersom tyngdpunkten i tillsynen i fortsättningen allt mer kommer att ligga på egenkontroll är det viktigt att säkerställa att egenkontrollen inom socialvården är välfungerande.

Ämnesord:

Egenkontroll, äldreomsorg dygnet runt


Uppdaterad