Publikationer 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket publikationer. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Publikationer 2020

Registrering av privat småbarnspedagogik - Anvisning för serviceproducenter och kommunala tillsynsmyndigheter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Regionförvaltningsverket i Lappland
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Regionförvaltningsverket i Norra Finland

Åbo 2019

Publikationer från regionförvaltningsverket 79/2019
ISSN 2343-3132 
(webbpublikation)
ISBN 978-952-5882-13-1 (webbpublikation)

Läs publikationen (PDF 670 kt)

Sammandrag:

I den här anvisningen går vi i detalj igenom frågor som rör registrering av privat småbarnspedagogik. Om en ny privat serviceproducent eller en serviceproducent som grundar ett nytt verksamhetsställe följer anvisningen punkt för punkt vid utarbetningen av anmälan kommer anmälningsblanketterna inklusive bilagorna fullständiga till kommunen. Då borde det inte finnas behov för begäran om ytterligare utredningar. Tillsynsmyndigheten i kommunen kan enkelt kontrollera den inlämnade blanketten och bilagorna och skicka dem vidare till regionförvaltningsverkets registratorskontor.

Syftet med denna publikation är att förenkla anmälningsprocessen för serviceproducenterna och kommunernas tjänsteinnehavare och göra registreringsprocessen smidigare. Vid sammanställningen av publikationen har vi använt oss bl.a. av anmälningsblanketterna som regionförvaltningsverken uppdaterade sommaren 2019, ifyllnadsanvisningarna för dem, lagen om småbarnspedagogik och anvisningar i anknytning till den samt Skatteförvaltningens webbplats. Serviceproducenterna får därtill information om registreringen och praxis inom kommunen från tillsynsmyndigheten i den aktuellakommunen.

Manualen finns att tillgå på finska och svenska.

Ämnesord:

lagen om småbarnspedagogik (540/2018), småbarnspedagogiken, barns bästa, handledning och rådgivning, tillsyn


Uppdaterad