Publikationer 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket publikationer. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Publikationer 2020

 

Meröppna bibliotek 2019, tillgänglighet och ökad gemenskap

Mika Mustikkamäki

Tavastehus 2019

Publikationer från regionförvaltningsverket 81/2019
ISSN 2343-3132
ISBN 978-952-5935-42-4

Läs publikationen (PDF 300 kt)

Sammandrag:

Antalet meröppna bibliotek har ökat markant efter år 2015. I de kommuner som svarade på enkäten finns sammanlagt 233 meröppna serviceställen och under de kommande fem åren planeras över 160 nya serviceställen. 

Praxisen för passerkontrollen och övervakningen har förenhetligats efter den förra enkäten om meröppet som genomfördes år 2015. Jämfört med år 2015 är de flesta meröppna bibliotek också tillgängliga för alla åldersgrupper. Åldersbegränsningar finns dock fortfarande. Målet med begränsningarna är att garantera de allra yngsta biblioteksanvändarnas säkerhet. 

Utomstående aktörers användning av bibliotekets lokaler under meröppettiden ökar allt mer. Olika hobbygrupper utgör den största användargruppen. Vanligtvis har utomstående aktörer tillgång till lokalerna under meröppettiden några gånger i månaden. Att användarna har hörts mer än tidigare i planeringen av de meröppna bibliotekens verksamhet är också ett uttryck för gemenskapen i de meröppna biblioteken. Användarrespons samlas också in aktivt.

Ämnesord:

Södra Finland, Östra Finland, Lappland, Sydvästra Finland, Västra och Inre Finland, Norra Finland

Pohjois-Suomi, Lappi, Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Lounais-Suomi, Länsi-ja-Sisä-Suomi


Uppdaterad