Publikationer 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket publikationer. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Publikationer 2020

Aluehallintovirastojen tilinpäätös 2019,
Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Hämeenlinna 2020

Aluehallintovirastojen julkaisuja 82/2020
ISSN 2343-3132
 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-5890-91-4 (verkkojulkaisu)

Aluehallintovirastojen tilinpäätös 2019 (PDF 8,5 Mt)

Tiivistelmä:
 -

Asiasanat:

Tilinpäätös 2019, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, kirjanpitoyksikkö


Uppdaterad