Serveringstid och förlängd serveringstid

 

Servering av alkoholdrycker får inledas klockan 9. Serveringen ska avslutas när serveringsstället stängs, dock senast klockan 1.30 om inte serveringstiden har förlängts.  Ansökan om förlängd serveringstid behandlas för alla serveringstillstånd av regionförvaltningsverket i verksamhetsområdet. Tillstånd kan beviljas att inleda serveringen tidigast klockan fem på morgonen eller att fortsätta serveringen till klockan 2.30 eller 3.30. Serveringsställen som beviljats förlängd tid för servering till klockan 2:30 eller 3:30 ska stängas en halv timme efter serveringstidens slut.

Regleringen av öppettider för restauranger har slopats, och restauranger får från och med 1.1.2018 fritt bestämma om sina öppettider, med undantag av serveringsställen som har gällande förlängd serveringstid. 

Övergången till sommar- och vintertid påverkar verksamheten i restauranger som beviljats tillstånd till servering till klockan 3.30. Vid övergången till sommartid ska serveringen avslutas klockan 2.30 eftersom klockan ställs framåt med en timme från klockan tre till klockan fyra. Serveringsstället stängs alltså enligt klockan och sommartiden. Vid övergången till vintertid avslutas serveringen klockan 3.30 först i det skede då klockan ställts en timme bakåt från klockan fyra till klockan tre.

Från 1.3.2018 kan serveringsställen göra en anmälan till regionförvaltningsverket om fortsatt servering till klockan 4 inomhus vid serveringsstället. Den förlängda tiden enligt anmälan kan införas tre veckor efter att anmälan lämnats in. Likaså kan serveringstiden på ansökan fortsätta till klockan 4 utomhus och på morgonen i samband med servering av frukost i inkvarteringsverksamhet. Närmare information om förfarandet vid anmälan och ansökan enligt den nya lagen ges när statsrådets förordning som gäller dem har färdigställts. 

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

GENVÄGAR

BLANKETTER