Förlängd serveringstid

Enligt alkoholförordningen är servering tillåten mellan klockan 9.00 och 1.30. Tillstånd kan beviljas att inleda serveringen tidigast klockan fem på morgonen eller att fortsätta serveringen till klockan 2.30 eller 3.30. Ansökan om förlängd serveringstid behandlas för alla serveringstillstånd av regionförvaltningsverket i verksamhetsområdet.

Tillstånd till förlängd serveringstid kan beviljas endast av särskilda skäl. Serveringsstället ska vara så beläget att förlängningen inte kan antas orsaka dem som bor i närheten olägenhet eller störning. Tillståndet kan förvägras eller ett beviljat tillstånd utan ersättning dras in om det på serveringsstället förekommit allvarliga överträdelser i serveringen, ordningsstörningar eller verksamhet i strid med god sed.

Tillstånd till förlängd serveringstid före klockan nio kan beviljas endast av skäl som hänger samman med turism eller om en särskild tillställning eller ett särskilt evenemang förutsätter det. Skäl till att bevilja förlängd serveringstid efter klockan 1.30 är att restaurangens verksamhetsidé, på grund av ett högklassigt underhållningsprogram, kräver förlängd serveringstid eller att det på det serveringsstället ordnas en särskild tillställning eller ett särskilt evenemang av en karaktär som förutsätter förlängd serveringstid. Tillstånd att servera alkoholdrycker till klockan 3.30 kan beviljas ett serveringsställe som i första hand håller kvälls- och nattöppet och som fungerar antingen i anslutning till ett högklassigt hotell eller i fråga om sin utrustnings- och servicestandard är en särskilt högklassig underhållningsrestaurang.

Tillstånd till förlängd serveringstid kan beviljas för högst två år. För särskilda tillställningar och evenemang kan tillstånd beviljas endast tillfälligt, dock högst för en månad.

Tillstånd till förlängd serveringstid kan beviljas för alla veckodagar eller en del av veckans dagar. Tillståndet kan gälla hela restaurangen, en avdelning eller någon annan uttryckligen angiven del av den. Ett serveringsställe som har beviljats tillstånd att någon veckodag servera alkoholdrycker efter klockan 2.30 får med samma tillstånd natten före självständighetsdagen, nyårsdagen, första maj och midsommardagen servera till klockan 3.30 om inte tillståndsmyndigheten föreskriver annat.

Övergången till sommar- och vintertid påverkar verksamheten i restauranger som beviljats tillstånd till servering till klockan 3.30. Vid övergången till sommartid ska serveringen avslutas klockan 2.30 eftersom klockan ställs framåt med en timme från klockan tre till klockan fyra. Serveringsstället stängs alltså enligt klockan och sommartiden. Vid övergången till vintertid avslutas serveringen klockan 3.30 först i det skede då klockan ställts en timme bakåt från klockan fyra till klockan tre.

Anvisningar om förlängd serveringstid

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

GENVÄGAR

BLANKETTER