Utmärkelsetecken som utdelas på självständighetsdagen

Utmärkelsetecken av Finlands Vita Ros och Finlands Lejons ordnar tilldelas personer som erkännande för framstående civila eller militära förtjänster för fosterlandet. Också utlänningar kan belönas med dessa ordnar.

Framställningarna lämnas in på den förnyade blanketten som ordenskapitlet fastställt i år och som kan skrivas ut på riddarordnarnas webbplats. Där finns också närmare information om vilka meriter som krävs för att tilldelas utmärkelsetecken samt om hur blanketten ska fyllas i.

Den egentliga framställningen till ordenskapitlet görs av en medlem i statsrådet, t.ex. från social- och hälsovårdsförvaltningen görs framställningen av social- och hälsovårdsministern. När ordenskapitlet behandlat förslagen presenterar kanslern eller, om kanslern är förhindrad, vicekanslern dem för stormästaren.

Eftersom ministerierna har särskilda kvoter för framställningarna som inte får överskridas, måste ministerierna gallra bland förslagen. Ministerierna har gett särskilda anvisningar inom sina respektive förvaltningsområden. Ministerierna ger anvisningar till bl.a. regionförvaltningsverken.

Regionförvaltningsverkets uppgift är att för respektive förvaltningsområde begära in förslag från kommunstyrelserna, utbildningssamkommunerna, sjukvårdsdistrikten och räddningsverken samt från magistraterna. Verket vidarebefordrar förslagen till finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt inrikesministeriet. Regionförvaltningsverken har också fått kvoter, vilket innebär att man måste gallra bland förslagen inom respektive förvaltningsområde.

Regionförvaltningsverken sänder separata brev med anvisningar till kommunerna utbildningssamkommunerna, sjukvårdsdistrikten, räddningsverken och magistraterna.

Regionförvaltningsverkens tidsfrister för självständighetsdagens utmärkelsetecken

Regional information

Utmärkelsetecken som utdelas på självständighetsdagen – Södra Finland

Ytterligare information:

Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
enhetschef, undervisningsväsendet Asta Sark tfn 0295 016 202
asta.sark(at)avi.fi
svenska undervisnings- och kulturväsendet
direktör Marianne West-Ståhl tfn 0295 018 623
marianne.west-stahl(at)rfv.fi

Inrikesministeriets förvaltningsområde, räddningsväsendet
inspektör Sirpa Holopainen tfn 0295 016 084
sirpa.holopainen(at)rfv.fi

Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
förvaltningssekreterare Vuokko Jokinen tfn 0295 016 128
vuokko.jokinen(at)rfv.fi

Finansministeriets förvaltningsområde
utvecklingschef Sari Hietala tfn 0295 016 058
sari.hietala(at)rfv.fi


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela