› Tillbaka till den grafiska version

Utmärkelsetecken som utdelas på självständighetsdagen

Utmärkelsetecken av Finlands Vita Ros och Finlands Lejons ordnar tilldelas personer som erkännande för framstående civila eller militära förtjänster för fosterlandet. Också utlänningar kan belönas med dessa ordnar.

Ordensförslagen görs med den blankett som ordenskapitlet har fastställt och som kan skrivas ut på riddarordnarnas webbplats. Där finns också närmare anvisningar om vilka meriter som krävs för att beviljas ett utmärkelsetecken och om hur blanketten ska fyllas i.

Den egentliga framställningen till ordenskapitlet görs av en medlem i statsrådet, t.ex. från social- och hälsovårdsförvaltningen görs framställningen av social- och hälsovårdsministern. När ordenskapitlet behandlat förslagen presenterar kanslern eller, om kanslern är förhindrad, vicekanslern dem för stormästaren.

Eftersom ministerierna har särskilda kvoter för framställningarna som inte får överskridas, måste ministerierna gallra bland förslagen. Ministerierna har gett särskilda anvisningar inom sina respektive förvaltningsområden. Ministerierna ger anvisningar till bl.a. regionförvaltningsverken.

Regionförvaltningsverkets uppgift är att för respektive förvaltningsområde begära in förslag från kommunstyrelserna, utbildningssamkommunerna, sjukvårdsdistrikten och räddningsverken samt från magistraterna. Verket vidarebefordrar förslagen till finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt inrikesministeriet. Regionförvaltningsverken har också fått kvoter, vilket innebär att man måste gallra bland förslagen inom respektive förvaltningsområde.

Regionförvaltningsverken sänder separata brev med anvisningar till kommunerna utbildningssamkommunerna, sjukvårdsdistrikten, räddningsverken och magistraterna.

Regional information

Utmärkelsetecken som utdelas på självständighetsdagen – Södra Finland

Ytterligare information:

Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
enhetschef, undervisningsväsendet Asta Sark tfn 0295 016 202
asta.sark(at)avi.fi
svenska undervisnings- och kulturväsendet
direktör Marianne West-Ståhl tfn 0295 018 623
marianne.west-stahl(at)rfv.fi

Inrikesministeriets förvaltningsområde, räddningsväsendet
inspektör Sirpa Holopainen tfn 0295 016 084
sirpa.holopainen(at)rfv.fi

Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
förvaltningssekreterare Vuokko Jokinen tfn 0295 016 128
vuokko.jokinen(at)rfv.fi

Finansministeriets förvaltningsområde
utvecklingschef Sari Hietala tfn 0295 016 058
sari.hietala(at)rfv.fi


Uppdaterad

På andra webbplatser