Självständiga yrkesutövare (personer och enskilda firmor)

En självständig yrkesutövare är en sådan yrkesutbildad person som avses i 2 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som utövar sitt yrke självständigt. Enskilda näringsidkare som utövar verksamhet under firma räknas också som självständiga yrkesutövare.

Innan självständiga yrkesutövare börjar tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård ska de lämna in:

  1. namn, personbeteckning, telefonnummer och övriga kontaktuppgifter, utbildning och uppgift om under vilket namn eller vilken firma verksamheten utövas,
  2. vilka hälso- och sjukvårdstjänster som tillhandahålls samt var de tillhandahålls,
  3. uppgift om registrering i det förskottsuppbördsregister som avses i lagen om förskottsuppbörd,
  4. var journalhandlingarna förvaras,
  5. vilken dag verksamheten inleds,
  6. en utredning om praktisk erfarenhet för läkare och tandläkare,
  7. straffregisterutdrag (inte äldre än 6 månader) av dem som varaktigt arbetar med barn och unga.

Registreringen som självständig yrkesutövare kostar 240 euro, ändring av registeruppgifterna 80 euro.

Anmälningarna om självständigt yrkesutövande skickas till regionförvaltningsverket i den egna regionen. För att se kontaktuppgifterna i din region välj region uppe i högra hörnet under "Välj region".
 

Anvisningar om ärendehantering

Tietoa alueelta

Privata hälso- och sjukvårdstjänster

Anmälningarna om självständigt yrkesutövande skickas till Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verksamhetsställe i Kouvola:

Kauppamiehenkatu 4
PB 301
45101 KOUVOLA


 

 


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

På andra webbplatser