Konkurrens- och konsumentpolitiska utredningar

Regionförvaltningsverket gör i anslutning till konkurrens- och konsumentfrågor utredningar och jämförelser i samarbete med Konkurrens- och konsumentverket.

Regionförvaltningsverket samlar in information till utredningar och forskning som utförs av Centret för konsumentforskning.

Enligt lagen om Konkurrens- och konsumentverket är näringsidkaren skyldig att ge uppgifter om detaljhandelspriser åt Konkurrens- och konsumentverket för utredningar och jämförelser. Verket kan bestämma att uppgifterna också skall ges åt det regionförvaltningsverk som handhar insamlingen av uppgifterna.

Uppdaterad