Prisutredningar

Regionförvaltningsverket gör i anslutning till konsumentfrågor utredningar och jämförelser i samarbete med Konkurrens- och konsumentverket.

Regionförvaltningsverket samlar in information till utredningar och forskning som utförs av Konsumentforskningscentralen.

RFV:s jurisdiktion i prisjämförelser

Enligt lagen om Konkurrens- och konsumentverket är näringsidkaren skyldig att ge uppgifter om detaljhandelspriser åt Konkurrens- och konsumentverket för utredningar och jämförelser. Verket kan bestämma att uppgifterna också skall ges åt det regionförvaltningsverk som handhar insamlingen av uppgifterna.

Kontaktuppgifter på kontaktpersonen i området där du bor hittas här:

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

Genvägar

Lagar och förordningar