Prismarknadsföring

Regionförvaltningsverket övervakar hur priserna på varor och tjänster anges i detaljhandeln och i marknadsföringen.

Regionförvaltningsverket ger råd och vägleder näringsidkarna i hur man följer bestämmelserna och kan uppmana till korrigering av bristfällig prismärkning. Om en näringsidkare trots dessa uppmaningar inte korrigerar prismärkningen så att den överensstämmer med bestämmelserna, kan regionförvaltningsverket utfärda marknadsföringsförbud och förena detta med vite.

Försäljningspriset och enhetspriset på en konsumtionsnyttighet ska i marknadsföringen anges på ett klart och entydigt sätt som konsumenten lätt kan se och förstå. Förordningen om prisinformation innehåller detaljerade principer om prismärkning.

För korrigering av bristfällig prismärkning ska konsumenten först ta kontakt med näringsidkaren.

Uppdaterad

Genvägar

På andra webbplatser