Personal

Tillståndssökanden eller den ansvarige föreståndaren för restaurangen samt dennes ställföreträdare ska ha en utbildning inom restaurangbranschen eller en genom erfarenhet förvärvad yrkesskicklighet som anses tillräcklig, och vara lämpliga för uppgiften.

En person som är under 18 år får inte anlitas för servering av alkoholdrycker, om han eller hon inte skaffat sig tillräcklig utbildning i en läroinrättning eller genom läroavtalsutbildning. En person som inte fyllt 18 år och som endast i liten omfattning fått teoriundervisning i servering utan arbetspraktik, kan i regel inte anses ha tillräcklig yrkesutbildning för servering av alkoholdrycker. Ifall en ung person har avlagt en examen i en läroinrättning för branschen, inklusive praktik, kan hans eller hennes utbildning anses vara tillräcklig.

En studerande som fyllt 16 år får under inlärning i arbetet anlitas för servering av alkoholdrycker enligt undervisningsprogrammet enbart under ledning av en utbildare eller arbetsplatsutbildare som fyllt 20 år och som fått behörig utbildning.

Mängden personal ska vara tillräcklig för att möjliggöra en effektiv övervakning av serveringen. Personalen får inte i arbetet vara påverkad av rusmedel.

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela