› Tillbaka till den grafiska version

Begravningsplatser och enskilda gravar

Regionförvaltningsverket kan bevilja registrerade religionssamfund eller andra registrerade samfund eller stiftelser tillstånd att anlägga en begravningsplats.

Regionförvaltningsverket kan av särskilda skäl bevilja tillstånd att anlägga en enskild grav för gravsättning av en namngiven avliden på en plats som lämpar sig för gravsättning.

Även i hälsoskyddslagen (763/1994) finns författningar som rör frågan.

Förutsättningar för begravningsplatstillstånd

Enligt begravningslagen får en begravningsplats inte hållas i syfte att eftersträva ekonomisk vinst.

En förutsättning för att tillstånd ska beviljas är att den sökande har möjligheter att underhålla begravningsplatsen på ett behörigt sätt. Den sökande måste bland annat presentera en genomförbar plan om underhållet av begravningsplatsen på lång sikt. I tillståndet anges tiden för den så kallade gravfriden, under vilken det är förbjudet att använda området för annat ändamål än begravningsplats.

En enskild begravningsplats eller grav registreras i fastighetsdatasystemet vid ifrågavarande fastighet. Regionförvaltningsverket anger informationen i systemet.

Mer information:

överinspektör Johanna Rantala, tfn 0295 016 506
fornamn.efternamn(at)avi.fi
Regionförvaltningsverket i Östra Finland

 

Uppdaterad