› Tillbaka till den grafiska version

Flyttning av en avliden


I den finländska begravningskulturen ingår att graven uppfattas som den avlidnes bestående viloplats, vars integritet ska tryggas.

Den avlidnes kropp eller aska som gravsatts får flyttas till en annan grav endast av särskilt vägande skäl med tillstånd av regionalförvaltningsverket.

Vid bedömningen av särskilt vägande skäl gör regionalförvaltningsverket alltid en prövning från fall till fall. Vid flyttningsärenden bör man kontakta regionförvaltningsverket i ett så tidigt skede som möjligt och be om ytterligare information om saken redan innan ansökan lämnas in.

Synnerligen vägande skäl för en förflyttning kan vara till exempel att den avlidne av någon anledning inte ursprungligen har kunnat gravsättas på en plats som motsvarar den avlidnes och hans eller hennes anhörigas önskan. Eller om den avlidne har vistats i Finland som flykting eller asylsökande, och förhållandena i den avlidnes hemland ändras senare så att en flyttning till hemlandet är möjlig. I princip kan också exceptionellt vägande skäl i anslutning till hälsoskydd eller markanvändning komma i fråga.

För att flytta en avlidens gravsatta kropp krävs också ett tillstånd från hälsoskyddsmyndigheten (hälsoskyddsförordningen, 1280/1994, 42 §).

Mer information:

överinspektör Johanna Rantala, tfn 0295 016 506
fornamn.efternamn(at)avi.fi
Regionförvaltningsverket i Östra Finland

 

Uppdaterad