Projekt inom Programmet Kunnig

Programmet Kunnig och projekten avslutades 2.6.2017. Här finns kontaktuppgifterna till de senaste projekten

 


 

 

Regional information

Kunnig-programmets kontaktperson vid Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet:

Överinspektör för bildningsväsendet Carola Bryggman, tfn 0295 018 612

E-post: fornamn.efternamn(at)avi.fi


Uppdaterad