Verkets ledning - Södra Finland

Verkets telefonväxel: tel. 0295 016 000

Överdirektör Minna Karhunen tel. 0295 016 525
Överdirektörens sekreterare Taina Kemppi tel. 0295 016 051


Direktörer för ansvarsområdena

Ansvarsområdet för basservicen, rättsskyddet och tillstånden:
direktör Marko Peltonen, tel. 0295 016 184

Chef för alkoholförvaltningsenheten Riku-Matti Lehikoinen, tfn. 0295 016 155
Chef för näringstillsynsenheten Marko Peltonen, tfn. 0295 016 184
Chef för rättsskyddsenheten Päivi Kemppi, tfn. 0295 016 141
Chef för socialvårdsenheten Eija Hynninen-Joensivu, tfn. 0295 016 121
Chef för hälsovårdsenheten Anne Hiiri, tfn. 0295 016 067
Chef för miljö- och hälsoskyddsenheten Eila Kaliste, tfn. 0295 016 133

Ansvarsområdet för räddningsväsendet och beredskapen:
direktör Kimmo Kohvakka, tel. 0295 016 244

Ansvarsområdet för miljötillstånden:
direktör Raija Aaltonen, tel. 0295 016 437
förvaltningssekreterare Malin Kuurberg, tel. 0295 016 411

Ansvarsområdet för undervisnings- och kulturverksamhet:
direktör Merja Ekqvist, tel. 0295 016 271
ledningens sekreterare Kirsi Pekkanen, tel. 0295 016 557

Ansvarsområdet för arbetarskyddet:
direktör Kaarina Myyri-Partanen, tel. 0295 016 314
kommunikationsexpert Virpi Saarinen, tel. 0295 016 021 (mediekontakter)
kommunikationsexpert Piretta Pietilä, tel. 0295 016 332

Ansvarsområdet för förvaltnings- och utvecklingstjänster
förvaltningsdirektör Anu Nousiainen, tel. 0295 016 209
avdelningssekreterare Ann-Marie Holm, tel. 0295 018 482

Kommunikation
kommunikationschef Päivi Välimäki, tfn 0295 016 131
viestinta(at)avi.fi

 

Uppdaterad

oikopolut