Kontor och besöksadresser - Södra Finland

Regionalförvaltningsverket i Södra Finland har sitt huvudkontor i Tavastehus och kontor i Kouvola och Helsingfors. Därtill har ämbetsverket personal i Villmanstrand, Lahtis, Åbo, Tammerfors, Borgå, Kuopio, St Mickels, Uleåborg och Vasa.

E-postadresser och telefonnummer finns på sidan Kontaktuppgifter.

Verksamhetsställen

Huvudverksamhetsstället i Tavastehus
Birger Jaarlin katu 15,
PB 150, 13101 Tavastehus
Telefax: 0295 016 661

Verksamhetsstället i Helsingfors
Bangårdsvägen 9, Helsingfors
PB 150, 13101 Tavastehus
Telefax: 0295 016 661

Verksamhetsstället i Kouvola
Kauppamiehenkatu 4, Kouvola
PB 150, 13101 Tavastehus
Telefax: 0295 016 661
 

Ärenden som gäller arbetarskydd

Arbetarskyddsmyndighetens gemensamma nationella telefonrådgivning betjänar från måndag till fredag kl. 9:00–15:00 på numret 0295 016 620.

Kunder tas bara emot i Helsingfors och med tidsbokning.
För att boka en tid vänligen ta kontakt per e-post tyosuojelu.etela(at)avi.fi
eller per telefon 0295 016 610 – lämna ett meddelande på svararen vid behov.

Arbetarskyddet har en gemensam postadress:
Ansvarsområdet för arbetarskydd
PB 110
00521 Helsingfors

Verksamhetsstället i Helsingfors
Bangårdsvägen 9
Fax: (09) 730 798

Verksamhetsstället i Tavastehus
Birger Jaarlin katu 15

Verksamhetsstället i Lahtis
Vesijärvenkatu 11 A 4. våning

Verksamhetsstället i Villmanstrand
Villimiehenkatu 2 B

Verksamhetsstället i Kouvola
Kauppamiehenkatu 4


Ärenden gällande miljötillstånd

Verksamhetsstället i Tavastehus
Ansvarsområdet för miljötillstånd
Birger Jaarlin katu 15
PB 150, 13101 Tavastehus
Telefax: 0295 016 661

Verksamhetsstället i Helsingfors
Ansvarsområdet för miljötillstånd
Bangårdsvägen 9
PB 110, 00521 Helsingfors

Filialen i Åbo
Lemminkäisenkatu 14-18 B
PB 523, 20101 Åbo (ej för registrerad post)

Uppdaterad

oikopolut

lomakkeet