Kontor och besöksadresser - Södra Finland

Huvudkontoret för Regionalförvaltningsverket i Södra Finland har sitt huvudkontor i Tavastehus och kontor i Kouvola och Helsingfors. Därtill har ämbetsverket personal i Villmanstrand, Lahtis, Åbo, Tammerfors, Borgå, Kuopio, St Mickels, Uleåborg och Vasa.

E-postadresser och telefonnummer finns på sidan Kontaktuppgifter.

Huvudverksamhetsstället i Tavastehus
Birger Jaarlin katu 15,
PB 150, 13101 Tavastehus
Telefax: 03 570 8002

Verksamhetsstället i Helsingfors
Bangårdsvägen 9, Helsingfors
PB 150, 13101 Tavastehus
Telefax: 09 6150 0533

Verksamhetsstället i Kouvola
Kauppamiehenkatu 4, Kouvola
PB 150, 13101 Tavastehus
Telefax: 05 379 4750

Ärenden som gäller arbetarskydd

Kunder tas bara emot i Helsingfors och med tidsbokning.
För att boka en tid vänligen ta kontakt per e-post tyosuojelu.etela@avi.fi
eller per telefon 0295 016 610 – lämna ett meddelande på svararen vid behov.

Verksamhetsstället i Helsingfors
Broholmsgatan 12 A, 7 vån.
PB 46, 00531 Helsingfors
Telefax: (09) 730 798
Arbetarskyddets adress från den 15 oktober:
Bangårdsvägen 9, 2 vån. PB 110, 00521 Helsingfors. Fax: (09) 730 798

Verksamhetsstället i Tavastehus
Birger Jaarlin katu 15
PB 150, 13101 Tavastehus

Verksamhetsstället i Lahtis
Vesijärvenkatu 11 A 4. våning
PB 307, 15101 Lahtis
Telefax: (03) 589 9410

Verksamhetsstället i Villmanstrand
Villimiehenkatu 2 B
PB 145, 53101 Villmanstrand
Telefax: (05) 477 2320

Verksamhetsstället i Kouvola
Kauppamiehenkatu 4, Kouvola
PB 110, 00521 Helsingfors

Kuopio
c/o RFV i Östra Finland
Vuorikatu 26 A (PB 1741), 70101 Kuopio

St Mickels
c/o RFV i Östra Finland
Maaherrankatu 15 (PB 50), 50101 St Mickels

Uleåborg
c/o RFV i Norra Finland
Linnankatu 1-3 (PB 293), 90101 Uleåborg

Tammerfors
c/o RFV i Västra och Inre Finland
Uimalankatu 1, 1.  krs, (PB 272), 33101 Tammerfors

Åbo
c/o RFV i Västra och Inre Finland
Itsenäisyydenaukio 2, (PB 22), 20801 Åbo

Vasa
c/o RFV i Västra och Inre Finland
Wolffskavägen 35 (PB 200), 65100 Vasa

Ärenden gällande miljötillstånd

Verksamhetsstället i Tavastehus
Ansvarsområdet för miljötillstånd
Birger Jaarlin katu 15
PB 150, 13101 Tavastehus
Telefax: 03 570 8002

Verksamhetsstället i Helsingfors
Ansvarsområdet för miljötillstånd
Bangårdsvägen 9,
PB 110, 00521 Helsingfors
Telefax: (09) 6150 0533

Filialen i Åbo
Lemminkäisenkatu 14-18 B
PB 523, 20101 Åbo (ej för registrerad post)

Uppdaterad

oikopolut