Faktureringsadress - Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland hanterar och arkiverar sina inköpsfakturor enbart som e-fakturor. Vi ber er därför skicka fakturorna som e-fakturor genom OpusCapita Groug Ab, som är statsförvaltningens e-fakturaoperatör.

Adress för e-fakturor/EDI-kod: 00371094544636101
FO-nummer: 1094544-6
Momsnummer: FI10945446
Förmedlarkod (OpusCapita Group Ab): E204503
 

Verksamhetsenhetskod och beställarens namn anges som referens på fakturan.


I fortsättningen återsänder vi pappersfakturor som obetalda.

Om du fakturerar en statlig myndighet, men inte har något system att sända e-fakturor med kan du skapa fakturan via Postens nätverkstjänst eller portalen Basware Supplier. Via dessa tjänster är det avgiftsfritt att sända e-fakturor till statliga myndigheter. På webbsidan www.statskontoret.fi finns anvisningar och tilläggsinformation om tjänsterna. För att ta i bruk tjänsterna behöver ditt företag ha ett FO-nummer. Om du som fakturerar saknar FO-nummer får du anvisningar om hur du ska skicka e-faktura från kundmyndigheten eller från Statskontoret, e-post verkkolaskutus(at)valtiokonttori.fi

Tillsammans med e-fakturorna tar vi också emot elektroniska bilagor till e-fakturorna. Det rekommenderade filformatet för bilagorna är pdf.

Vi tar inte emot fakturor som sänts per e-post eftersom dessa inte är e-fakturor.

Ytterligare information: talous@avi.fi

 

 

Uppdaterad