Hankkeet ja yhteistyö - Etelä-Suomi

Aluehallintoviraston yhtenä tärkeänä tehtävänä on edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä alueellaan. Tätä tarkoitusta varten on Etelä-Suomen AVI perustanut  työryhmiä, joihin on kutsuttu mm. kuntien, viranomaistahojen, järjestöjen sekä yritysten edustajia:

Uppdaterad