› Tillbaka till den grafiska version

Dispens från behörighetsvillkor

Regionförvaltningsverket i Södra Finland behandlar på riksnivå beviljanden av dispens från behörighetsvillkor för lärare och rektorer (se lagar och förordningar).

Kontaktpersoner i dispensärenden:

Överinspektör för undervisningsväsendet, Helena Väinämö, tfn. 0295 016 218
Överinspektör Asta Sark, puh. 0295 016 202

E-post: fornamn.efternamn(at)avi.fi

Uppdaterad